Tümü

Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Faprika
E-Ticaret

Vergi, kazancımızın bir parçası olarak hayatımızda önemli bir yer tutar. Peki, bu gelirlerin nasıl vergilendirildiğini ve vergi dilimlerinin ne olduğunu biliyor muyuz? Vergi dilimi, çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanan yüzdelik vergi oranını ifade eder. Bu oranlar, elde edilen gelir düzeyine göre değişiklik gösterir ve her yıl yeniden belirlenir. Örneğin, 2022 yılında toplam vergi geliri 2 trilyon 353 milyar TL'ye ulaşmış ve bu rakam, önceki yıla göre %102'lik bir artışı temsil etmiştir.

Asgari ücretin belirlenmesi ve ekonomik koşullar, her yıl vergi dilimlerinde değişikliklere yol açar. 2023 yılı için geçerli olan vergi dilimleri, 21 Aralık 2022 tarihli 31696 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. Maddesi ile güncellenmiştir. Bu yazıda, vergi dilimleri, vergi türleri ve vergi hesaplamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Böylece, vergi yükümlülüklerinizi daha iyi anlayacak ve finansal planlamanızı bu bilgiler ışığında şekillendirebileceksiniz.

Vergi Nedir?

Verginin Tanımı

Vergi, toplumun genel ihtiyaçlarının karşılanması için kişilerin ve kurumların, devlete ödediği zorunlu katkılardır. Bu ödemeler, kamu hizmetlerinin devamlılığı için hayati önem taşır. Ödenen vergiler, devletin ve kamu kuruluşlarının finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır ve bu ödemeler, devletin temel giderlerini karşılamada önemli bir rol oynar.

lightbulb İpucu: Gelirinizi Düzenli Takip Edin

Vergi yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde hesaplamak için gelirinizi düzenli olarak takip edin. Bu, yıl sonunda sürpriz vergi borçlarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Vergi Türleri Nelerdir?

Türkiye'deki vergi sistemi, çeşitlilik gösterir ve temel olarak üç ana kategoride incelenebilir:

Gelir Vergileri: Bu kategori, bireylerin ve kurumların elde ettikleri gelir üzerinden ödedikleri vergileri kapsar. Gelir vergileri iki alt kategoriye ayrılır:

 • Kurumlar Vergisi: Şirketlerin elde ettiği kârlar üzerinden ödedikleri vergidir.
 • Şahsi Gelir Vergisi: Bireylerin çalışmaları karşılığında elde ettikleri gelir üzerinden ödedikleri vergidir.

Harcama Vergileri: Tüketicilerin yaptıkları harcamalar üzerinden alınan vergilerdir. Bu kategoride yer alan başlıca vergiler:

 • Katma Değer Vergisi (KDV): Malların ve hizmetlerin satışı üzerinden alınan vergidir.
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): Belirli ürünlerin (alkol, tütün, akaryakıt gibi) tüketimi üzerinden alınır.
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): Banka ve sigorta işlemleri üzerinden alınır.
 • Damga Vergisi: Çeşitli belgelerin yasal geçerlilik kazanması için ödenir.

Varlık Vergileri: Bireylerin ve kurumların sahip oldukları varlıklar üzerinden alınan vergilerdir. Bunlar arasında:

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV): Motorlu taşıtlara sahip olan bireyler ve kurumlar tarafından ödenir.
 • Emlak Vergisi: Gayrimenkul sahipleri tarafından ödenir.

Vergiler, ekonomik faaliyetlerin ve bireysel gelirlerin bir parçası olarak, her birimizin hayatında önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki bölümlerde, vergi dilimleri ve bu dilimlerin finansal planlamanız üzerindeki etkilerini daha detaylı inceleyeceğiz.

Okumanızı Öneririz; Omnichannel (çok kanallı) pazarlama stratejisi nedir?
Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, bireylerin ve kurumların elde ettiği gelir üzerinden devlete ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, kişisel emek, yatırım, işletme faaliyetleri veya diğer gelir kaynaklarından elde edilen kazanç üzerinden hesaplanır. Gelir Vergisi'nin temel amacı, toplumun genel refahına katkıda bulunmak ve devletin kamu hizmetlerini finanse etmek için gerekli kaynakları toplamaktır. Bireylerin ve kurumların gelir düzeylerine göre farklı oranlarda hesaplanan bu vergi, adil ve dengeli bir mali yükümlülük sisteminin temelini oluşturur. Türkiye'de Gelir Vergisi, şahsi gelir vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere iki ana kategoride ele alınır. Bu vergilendirme, ekonomik kalkınma ve sosyal hizmetlerin desteklenmesinde kritik bir role sahiptir.

vpn_key Anahtar Düşünce

Gelir Vergisi, Sadece Bir Rakam Değil, Ekonomik Adaletin Temel Taşıdır!

Şahsi Gelir Vergisi Nedir?

Şahsi Gelir Vergisi, bireylerin çalışmaları veya yatırımları sonucu elde ettikleri gelir üzerinden ödenen bir vergi türüdür. Bu, çalışanların maaşlarından, serbest meslek sahiplerinin kazançlarından, yatırım gelirlerinden ve kiradan elde edilen gelirler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen gelire uygulanır. Şahsi gelir vergisi, bireyin gelir seviyesine bağlı olarak farklı oranlarda hesaplanır ve her yıl belirlenen vergi dilimlerine göre ödenir. Bu vergi, devletin temel hizmetlerinin finansmanında önemli bir role sahiptir ve toplumun genel refahına katkıda bulunur.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi ise şirketlerin, işletmelerin veya diğer tüzel kişiliklerin elde ettiği kâr üzerinden ödenen bir vergi türüdür. Bu vergi, şirketlerin yıllık net kârlarının bir kısmını, devlete ödemeleri anlamına gelir. Kurumlar Vergisi, şirketlerin finansal performanslarını ve ekonomiye katkılarını yansıtarak, devletin ekonomik kalkınma ve sosyal hizmetler için gerekli kaynakları toplamasına yardımcı olur. Türkiye'de, kurumlar vergisi oranları, şirketlerin türüne ve elde ettikleri gelir düzeyine göre belirlenir ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulanır.

Okumanızı Öneririz; Hosting nedir? Ne İşe Yarar? (Detaylı Rehber)
2023 Gelir Vergisi Dilimleri

2023 yılında Türkiye'de uygulanan gelir vergisi dilimleri, hem ücretli çalışanlar hem de ücret dışı gelirlerden kazanç elde edenler için farklılık göstermektedir. Bu yıl, vergi dilimleri ve oranları, bireylerin ve şirketlerin gelir düzeylerine göre belirlenmiştir.

Bireysel Gelir Vergisi Dilimleri

Ücretli çalışanlar için gelir vergisi dilimleri, yıllık gelirlerine göre değişiklik gösterir. Bu dilimler, bireylerin elde ettiği gelir miktarına göre farklı oranlarda vergi ödemelerini gerektirir. Bu oranlar, her yıl maliye politikaları ve ekonomik koşullara bağlı olarak güncellenir.

Kurumsal Gelir Vergisi Oranları

Kurumlar için ise vergi, yıllık kazanç ve ciroları dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin, 2023 yılında yıllık cirosu 60.000 TL olan bir işletme, bu tutarın %15'ini vergi olarak ödemekle yükümlüdür. Kurumlar vergisi ödemeleri, beyanname verilen ayın 26. gününe kadar yapılmalıdır. Ödemeler genellikle iki taksitte gerçekleştirilir; ilk taksit Mart ayı sonunda, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir.

Gelir Dilimleri Vergi Oranı
70.000 TL’ye kadar%15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası%20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası %27
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası%35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası%40

Not: 2023 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur

Asgari ücret alan kişi vergi dilimine girer mi?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulanan vergi düzenlemeleri, asgari ücretli çalışanlar için önemli değişiklikler getirdi. Bu tarihten sonra, asgari ücret tamamen vergi dışı bırakıldı. Bu, asgari ücretle çalışan kişilerin elde ettikleri gelirin gelir vergisi ve damga vergisi gibi kesintilere tabi tutulmayacağı anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda, asgari ücretin üzerinde bir ücret alan çalışanlar için de, asgari ücrete tekabül eden ücret miktarı gelir ve damga vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu düzenleme ile çalışanların net gelirleri üzerindeki vergi yükü azaltılmış ve asgari ücretin alım gücü artırılmıştır.

Okumanızı Öneririz; E Ticaret Nedir ve Nasıl Yapılır? Detaylı Elektronik Ticaret Rehberi
Genç Girişimciler İçin Vergi Dilimleri

29 yaşının altındaki genç girişimciler, vergi ödemeleri konusunda özel bir düzenlemeye tabidir. 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunla, genç girişimciler için vergi dilimleri yeniden şekillendirilmiştir.

Bu yeni düzenlemeye göre, genç girişimcilerin 150.000 TL'ye kadar olan gelirleri için gelir vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. Yani, eğer genç bir girişimci yıllık 150.000 TL'ye kadar bir kazanç elde ederse, bu gelir üzerinden herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Ancak, 150.000 TL'nin üzerindeki kazançlar için vergi ödemesi gerekmekte ve bu ödenecek vergi miktarı, kazancın büyüklüğüne göre hesaplanacaktır.

Bu düzenleme, genç girişimcilerin iş kurmalarını ve kendi işlerini büyütmelerini teşvik etmek amacıyla yapılmıştır ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini destekleyen önemli bir adımdır.

Gelir Vergisi Hesaplaması Yaparken Bilmeniz Gereken Kavramlar

Gelir vergisi hesaplarken anlaşılması gereken birkaç önemli kavram vardır:

 • Brüt Maaş: İşverenin çalışana ödediği toplam ücret. Brüt maaş, kesinti ve vergileri içerir ve bordroda görünen maaş tutarıdır.
 • SGK İşçi Payı: Çalışanın brüt ücretinin %14'ü olarak hesaplanan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan katkı payıdır.
 • İşsizlik Sigortası Primi: Çalışanın brüt maaşının %1'i oranında hesaplanan, işsizlik durumuna karşı yapılan sigorta primidir.
 • Aylık Gelir Vergisi: Kişinin vergi matrahına göre hesaplanır ve başlangıç oranı %15'tir. Kamulatif matraha bağlı olarak %20, %27, %35 ve %40'a kadar çıkabilir.

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Gelir vergisi matrahı, çalışanın brüt ücretinden SGK işçi payı ve işsizlik sigortası primi kesintileri yapıldıktan sonra kalan net gelirdir. Gelir vergisi hesaplaması yapılırken bu matrah, vergi tutarının belirlenmesinde temel alınır.

Okumanızı Öneririz; Fransa'ya e-İhracat ile Nasıl Ürün Satabilirsiniz?

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı, bir çalışanın her ay elde ettiği gelirin yıl içinde toplamını ifade eder. Bu kavram, çalışanın hangi vergi diliminde olduğunu ve kesilecek vergi oranını belirlemede kritik öneme sahiptir. İşverenler tarafından her ay düzenli olarak hesaplanır.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

2023 yılında çalışanların gelir vergisi, brüt maaş, SGK işçi payı, işsizlik sigortası payı ve kümülatif vergi matrahına göre hesaplanır. Örneğin, aylık brüt maaşı 20.000 TL olan bir çalışan için hesaplama şöyledir:

 • SGK İşçi Payı: Brüt maaşın %14'ü, yani 2.800 TL
 • İşsizlik Sigortası Payı: Brüt maaşın %1'i, yani 200 TL
 • Gelir Vergisi Matrahı: Brüt maaştan SGK işçi payı ve işsizlik sigortası payı çıkarıldıktan sonra kalan tutar, yani 17.000 TL.
 • Gelir Vergisi: Matrahın %15'i, yani 2.550 TL

lightbulb İpucu: Erken Planlama Yapın

Vergi sezonu başlamadan önce plan yapmak, olası indirimlerden yararlanmanızı ve gereksiz gecikmeleri önlemenizi sağlar.

Gelir Vergisi Hesaplama Formülü Nedir?

Gelir vergisi hesaplaması için kullanılan formül:

Gelir Vergisi = (Yıllık Gelir / 100) x Vergi Oranı

Örneğin, yıllık 24.000 TL geliri olan bir kişi için vergi matrahı 4.200 TL ise:

Gelir Vergisi = (24.000 / 100) x 15 = 3.600 TL

Yıllık 34.000 TL geliri olan bir kişi için:

 • İlk 32.000 TL için: (32.000 / 100) x 15 = 4.800 TL
 • Kalan 2.000 TL için: (2.000 / 100) x 20 = 400 TL
 • Toplam Vergi: 4.800 TL + 400 TL = 5.200 TL

Bu hesaplamalar, bireylerin ve işverenlerin vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur.

Okumanızı Öneririz; Almanya’ya e-İhracat Yapmak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vergi Dilimi Ne Zaman Sıfırlanır?

Sigortalı çalışanların gelir vergisi dilimleri bazı durumlarda sıfırlanır. Bu durumlar şöyle sıralanabilir:

 • Yeni İşverenle Çalışma Başlangıcı: Bir kişi mevcut işinden ayrılıp yeni bir işveren altında çalışmaya başladığında, gelir vergisi matrahı sıfırlanır.
 • Aynı İşverenle Devam: Eğer bir işçi, aynı işverene ait farklı bir iş yerinde çalışmaya başlarsa, kümülatif vergi matrahı sıfırlanmaz. Yeni iş yerindeki vergi hesaplaması, önceki iş yerinde elde edilen matrah üzerinden yapılır.
 • Askerlik veya Emeklilikten Dönüş: Bir işçi askerlik veya emeklilik nedeniyle işten ayrılıp aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başlarsa, gelir vergisi matrahı sıfırlanmaz.
Vergisi Ne Zaman Ödeniyor?

Yıllık gelir vergisi, yıl içinde iki taksitte ödenir:

 • Basit usulde ticari kazanç elde edenler için ilk taksit Şubat sonuna, ikinci taksit Haziran sonuna kadar ödenir.
 • Basit usulde olmayan kazançlar için ilk taksit Mart sonuna, ikinci taksit Temmuz sonuna kadar ödenir.

lightbulb İpucu: Elektronik Defter (e-Defter) Tutun

e-Devlet ve diğer elektronik platformlar üzerinden vergi kayıtlarınızı düzenli olarak güncelleyin ve takip edin. Bu, vergi hesaplamalarınızda hata yapmanızı önler.

Vergiler Nereye Ödenir?

Vergi mükellefleri, gelir vergisini aşağıdaki yerlere ödeyebilir:

 • İkametgahın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi
 • İş Yerinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
 • Bankalar

Vergi Dilimine Ne Zaman Girilir?

Vergi dilimine girmek için elde edilen kazancın belirli bir seviyeye ulaşması gerekir. 2023 yılı itibarıyla, yıllık 70.000 TL'ye kadar gelir elde edenler %15'lik vergi dilimine girer. Kazanç arttıkça, vergi dilimi oranları %20, %27, %35 ve %40'a kadar yükselir.

Vergi Diliminden Ne Zaman Çıkılır?

Bir vergi diliminde yer alan kişiler, belirli bir gelir seviyesini aştığında bir üst vergi dilimine geçer. Örneğin, yıllık geliri 70.000 TL olan bir kişinin geliri 145.000 TL'ye yükseldiğinde, %15'lik vergi diliminden çıkarak %20'lik vergi dilimine girer.

lightbulb İpucu: Uzman Görüşü Alın

Karmaşık vergi durumlarında, bir muhasebeci veya vergi danışmanından profesyonel yardım almak, yanlış beyanlardan ve cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Vergi Dilimleri Ne Zaman Değişir?

Vergi dilimleri, kişilerin kazançları arttığında veya azaldığında değişir. Kazanç artışıyla bir üst vergi dilimine geçilirken, kazanç azalması durumunda daha düşük bir vergi dilimine girilir.

Okumanızı Öneririz; Küçük İşletmeler için 2023 e-Ticaret Rehberi

Vergi Dilimleri Neye Göre Belirleniyor?

Vergi dilimleri, her zaman bireyin veya kurumun kazancına göre belirlenir. Bu, yıllık elde edilen toplam gelir üzerinden hesaplanan bir orandır ve kişinin vergi yükümlülüklerini belirler.

Engelli Vergi İndirimi Nedir?

Engelli vergi indirimi, %40 ve üzeri engellilik oranına sahip, çalışma gücünde kayıp yaşayan bireylere tanınan bir gelir vergisi indirimidir. Bu indirimden yararlanabilmek için sağlık raporu ile engellilik durumunun belgelenmesi gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilir.

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Maaş Üzerinden mi Net Maaş Üzerinden mi Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplamaları, brüt maaş üzerinden yapılır. Brüt maaştan SGK işçi payı ve işsizlik sigortası primi gibi kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutar vergi matrahını oluşturur ve bu matrah üzerinden vergi hesaplaması yapılır.

lightbulb İpucu: Vergi İadelerini İzleyin

Eğer fazla vergi ödemişseniz, vergi iadelerinizi takip edin ve gerekli başvuruları yapın. Bu, finansal kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Memurlar Vergi Dilimine Ne Zaman Girer?

Memurlar her yıl Ocak ayında maaşlarından %15'lik gelir vergisi kesintisi ile başlarlar. Maaşlarda meydana gelen artışlarla birlikte memurlar, yıl içinde %20'lik vergi dilimine geçebilir.

Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Vergi borcu ödenmediği takdirde, borç takibe alınır ve gecikme cezası uygulanır. Ödeme yapılmazsa, borç üzerine faiz işlemeye başlar.

Vergi Affı Nedir?

Vergi affı, vergi kanunlarına aykırı davranan birey ve işletmelere yönelik uygulanan hukuki ve idari yaptırımların kaldırılması işlemidir. Devlet bu yolla bazı vergi alacaklarından vazgeçebilir.

Vergi İadesi Nasıl Alınır?

Vergi iadesi hak eden mükellefler, internet vergi dairesi üzerinden 1 yıl içinde başvuru yapmalıdır. Vergi iade talep dilekçesine verilecek yanıt sonrasında, iade alınabilir.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • Vergi Dilimi Nedir? Vergi dilimi, gelir vergisi hesaplamasında kullanılan, gelir miktarına göre değişen oranlardır. Kazancınız arttıkça, daha yüksek vergi dilimine girersiniz.
 • 2023 Yılında Vergi Dilimleri Ne Kadar? 2023 yılında vergi dilimleri, gelir miktarına göre %15, %20, %27, %35 ve %40 olarak belirlenmiştir.
 • Gelir Vergisi Matrahı Nedir? Gelir vergisi matrahı, brüt gelirden belli kesintiler yapıldıktan sonra kalan net gelirdir. Bu matrah, vergi hesaplamasının temelini oluşturur.
 • Engelli Vergi İndirimi Nedir ve Kimler Faydalanabilir? Engelli vergi indirimi, %40 ve üzeri engellilik oranına sahip kişilere tanınan bir vergi indirimidir. Bu indirimden yararlanabilmek için sağlık raporu ile durumun belgelenmesi gerekmektedir.
 • Vergi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Vergi borcu ödenmediği takdirde, borç takibe alınır ve üzerine gecikme faizi eklenir. Bu durum, mükellefin mali durumunu olumsuz etkileyebilir.
 • Vergi İadesi Nedir ve Nasıl Alınır? Vergi iadesi, fazla ödenen verginin mükellefe geri ödenmesi işlemidir. İade talebi için internet vergi dairesi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 • Memurların Vergi Dilimi Ne Zaman Değişir? Memurlar genellikle yılın başında %15'lik vergi diliminden başlar ve yıl içinde maaş artışlarına bağlı olarak daha yüksek vergi dilimlerine geçebilirler.
 • Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? Gelir vergisi, brüt gelirden SGK işçi payı ve işsizlik sigortası gibi kesintiler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, gelirin büyüklüğüne ve vergi dilimlerine göre değişir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar
Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık