Tümü

E-Ticaret Mevzuatı Nedir?

Faprika
E-Ticaret

Elektronik ticarete ilişkin esas ve usullerin yer aldığı regülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu bütüne e-ticaret mevzuatı denir. E-Ticaret Mevzuatı nedir? Tam olarak neleri kapsar, hangi koşullarda bu mevzuata tabi oluruz. Kanun ve kuralların detaylarını firmamız sizler için hazırladı.

E-ticaret mevzuatı ilk olarak 2014 yıllında kanun haline getirildi. Mevzuat satış öncesi, satış sonrası olmak üzere iki farklı sürece ilişkin gerekli düzenlemelerin detaylarını kapsıyor. Tüketici ve firmaların hakları bu kanun sayesinde güvence altına alınmıştır. Tüketiciyi ilgilendiren kısımda düzenlenen maddeler şu şekildedir:

 • Firma ve tüketiciler arasındaki bilgi akışının güvence altına alınması.
 • Kişisel veriler işlenmesinin KVKK tarafından düzenlenmesi.
 • Veri güvenliğinin her firma için zorunlu hale gelmesi.
 • Ödeme sistemlerine 3D Secure ile entegre sağlanması.
 • Cayma hakkı, Mesafeli satış sözleşmesi, Gizlilik sözleşmesi gibi hususlar düzenlenerek tüketicinin haklarının korunmasına öncelik sağlandı.

Getirilen düzenlemenin ardından E-Ticaret daha güvenilir bir hale geldi. E-ticaret mevzuatı ile birlikte her yıl büyüyen bir piyasa inşa edilmiş oldu.

E – Ticaret mevzuatı kapsamına dahil olan yönetmelikler ise şu şekildedir:

 • Kişisel Veriler
 • Vergi
 • Lojistik
 • Finansal İşlemler
 • Gümrük İşlemleri
 • Tüketicinin Korunması
 • Elektronik Ticaret

Kapsamında firmalar sorumlu tutulur. Mevzuat yalnızca tüketicileri aynı zamanda firmaları da korumaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlar Nelerdir?

E –Ticaret sektörünün ilerlemesinde, tüketici ve firmalar arasındaki güvenin tahsis edilmesinde kanunlar önemli rol oynar. Tüketicinin korunması hakkındaki kanunlar ise şu şekildedir:

 • Tüketicinin zararlarının en kısa zamanda tazmin edilmesi.
 • Tüketiciyi ürün hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmek.
 • Tüketicilerin kendini koruması için gerekli adımların atılması.
 • Tüketicinin sağlığını ve güvenliğini koruma altına almak.

Bu kanunlar bütünün temelidir. Kanunlar tüketici ve satıcı arasındaki güveni tahsis ederek e – ticaret sektörünün büyümesinde etkin bir şekilde rol oynar.

Kişisel Verilenin Korunması Kanunu Nedir ve Kimleri Kapsar?

Temel hak ve özgürlükler kapsamında düzenlenen kişisel verilerinin korunması kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde tüzel ve gerçek kişilerin uyacakları usul, yükümlülük ve esasları düzenlemektedir. 7 Nisan 2016 yıllında Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe girmiştir. Denetliyi kurum görevini sürdürmektedir.  KVKK’nın temel amaçları ise şu şekildedir:

 • Kullanıcı verilerinden sorumlu olan kurumun görev ve yasal sorumluklarına belirlemek.
 • Verilerin işlenme, üçüncü taraflarla paylaşılmasında hukuki sınırları belirlemek.
 • Kişilerin veri gizliliğini sağlamak.

E – Ticaret mevzuatı konu olduğunda KVKK kanunu veri sahipleri, verileri işleyen kişileri kapsamaktadır. Kapsama dahil olan grup gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler ise kanun kapsamı dahilinde değildir.

Kişisel veriler işlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekildedir:

 • Verilerin işlenmesinde kişilerinin rızasının alınması.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması.
 • Gerekli aydınlanma metinlerinin veri sahibine iletilmesi.
 • Verileri kanun kapsamında güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi.
 • Kullanıcıların sağladığı verileri belirli ve meşru konuların işlenmesi.
 • Tüm sürecin hukuka uygun bir şekilde yürütülmelidir.

E – Ticaret Mevzuatı Kapsamında Gümrük Kanunu Nedir?

Gümrük kanunu gümrük bölgelerini kapsamaktadır. İthal edilen ya da ihraç edilen ürünlerin belirlenen yasalar ile birlikte ülkeye giriş ve çıkışını düzenler. E – Ticaret mevzuatı ile birlikte firmalar yurt dışına ürün satabilir, yurt dışından ürün satın alabilirler. Gümrük kanunu kapsamına; Türkiye hava sahası, Türkiye kara ve iç suları dahildir. Yapacağınız tüm işlemlerde bu kanundan sorumlu tutulursunuz. Bu kanunlar sizlere birçok kolaylık sağlar.

6563 sayılı E – Ticaretin Düzenlemesi Kanunu Neleri Kapsar?

Elektronik ticaretinin düzenlemesi kanunu yapılan yeni eklemelerle birlikte kapsamı her geçen gün genişlemektedir. Yapılan 6563 düzenleme ile birlikte esas ve usuller genişletilmiştir. Bu kanun kapsamında eklenen yeni düzenlemelerin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hizmet sağlayıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların kanun kapsamında sorumluklarının yerine getirmesini sağlamak.
 • E – Ticaret kapsamındaki yükümlüklerin ve uygulanacak olan yaptırımların düzenlenmesi, bu yaptırımlara uyulmasını sağlamak.
 • Taraflar tarafından düzenlenen sözleşmeler ile birlikte elektronik ticarete ilişkin bilgi vermek.
 • Elektronik ticari iletişimin sorumluluğunu üstlenmek.

Eklenen yeni 16 madde ile birlikte artık hizmet sunan firmalar ve tüketiciler arasındaki tüm haklar kesin bir şekilde belirlenmiştir. Taraflar kanun kapsamında güvence altına alınmış, ticaretin daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. E – Ticaret mevzuatı ve diğer tüm konular hakkındaki rehberlerimizi takipte kalın.

Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık