Tümü

İskonto Nedir ve Nasıl Hesaplanır? İskonto Hesaplama Aracı

Faprika
E-Ticaret

Alışverişin psikolojisi ve matematiği arasındaki köprü, çoğu zaman "iskonto" kelimesiyle ifade edilir. Bu kavram, hem satıcıların hem de alıcıların gözünde cazip bir değer önerisi sunar. Ancak, iskontonun sadece fiyat etiketlerindeki indirimlerden ibaret olmadığını bilmek önemlidir. Bu terimin arkasında yatan hesaplama yöntemleri ve stratejiler, alışveriş deneyimini daha bilinçli ve avantajlı hale getirebilir. Peki, iskonto nedir ve nasıl hesaplanır? Bu yazıda, alışveriş yaparken karşılaştığımız iskontoların arkasındaki mantığı ve hesaplama yöntemlerini yalın bir dille açıklıyoruz.

İskonto Nedir?

İskonto, bir ürün veya hizmetin orijinal fiyatından yapılan indirimi ifade eder. Bu, satış fiyatı ile ürün üzerindeki liste fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanır. Mağaza sahipleri genellikle satışlarını artırmak ve işlerini karlı hale getirmek amacıyla müşterilere çeşitli iskonto oranları sunar. Bu strateji, iş dünyasında satış ve karı artırmanın ana yollarından biri olarak kabul edilir.

İskonto Türleri

İskonto, ürün ve hizmetlerin satış fiyatından yapılan indirimleri kapsar ve çeşitli türleri bulunmaktadır. En yaygın iskonto türleri arasında miktar iskontosu, nakit iskontosu ve ticari iskonto bulunur. Her biri, farklı koşullar altında uygulanır ve satıcılar ile alıcılar arasındaki işlemleri teşvik etmek için kullanılır. Bu türler, işletmelerin satış stratejilerinde önemli bir yer tutar ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek, satış hacmini artırmak ve stok yönetimini optimize etmek için etkili araçlar olarak değerlendirilir.

1.Ticari İskonto

Ticari iskonto, perakendecilere veya toptancılara sunulan, liste fiyatı üzerinden yapılan indirimdir. Ürünlerin dağıtım kanallarında hareketini hızlandırmak için kullanılır.

2. Nakit İskonto

Nakit iskontosu, ödemenin belirli bir süre içinde yapılması halinde uygulanan indirimdir. Erken ödeme avantajı sağlayarak nakit akışını hızlandırır.

3. Miktar İskontosu

Miktar iskontosu, alınan ürün miktarına göre verilen indirim türüdür. Büyük miktarlarda yapılan alışverişlerde uygulanır, maliyeti düşürür ve toplu alımları teşvik eder.

İskonto Hesaplaması

İskonto hesaplama, alışverişlerde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve indirimli fiyatın nasıl belirlendiğini anlamak önemlidir. İskonto formülü, liste fiyatından satış fiyatını çıkararak hesaplanır. İskonto yüzdesi ise indirimin liste fiyatına oranıyla bulunur. İskonto hesaplamasında, öncelikle indirim yüzdesini liste fiyatıyla çarpıp, sonra bu miktarı liste fiyatından çıkararak satış fiyatını bulursunuz. Örneklemeler, bu kavramı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu yöntemler, indirimlerin etkisini doğru bir şekilde hesaplamanıza olanak tanır.

vpn_key Anahtar Düşünce

İskonto, satış stratejilerindeki güçlü bir silahtır ve doğru kullanıldığında işletmelerin başarısını büyük ölçüde artırabilir.

İskonto Formülü

İskonto formülü, indirim miktarını ve indirimli satış fiyatını hesaplamak için kullanılır. Genel olarak, iki temel formül bulunmaktadır:

 • İskonto Miktarı Hesaplama: İskonto = Liste Fiyatı x İskonto Yüzdesi
 • Satış Fiyatı Hesaplama: Satış Fiyatı = Liste Fiyatı - İskonto

İskonto yüzdesi, ürünün liste fiyatından ne kadar indirim yapıldığını gösterir. İskonto miktarı hesaplandıktan sonra, bu miktar liste fiyatından çıkarılarak nihai satış fiyatı bulunur. Bu formüller, alışverişlerde ve mali analizlerde sıklıkla kullanılır.

İskonto (İndirim) Hesaplama Aracı

Bu etkili araç sayesinde, ürünlerinizin indirimli fiyatlarını hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.
Sonuç:

İndirimli Fiyat: 0 TL

İskonto Hesaplama

İskonto hesaplama işlemi, belirtilen adımları takip ederek yapılmaktadır:

 • İskonto Yüzdesini Ondalık Formata Dönüştürme: İskonto yüzdesini 100'e bölerek ondalık sayı formuna getirin. Örneğin, %40 iskonto için 40/100 = 0.4 yapılır.
 • İskonto Miktarını Hesaplama: Liste fiyatını, dönüştürülen ondalık iskonto yüzdesi ile çarpın. Böylece iskonto miktarı hesaplanır.
 • Satış Fiyatını Hesaplama: Liste fiyatından iskonto miktarını çıkartarak satış fiyatını bulun.

Örnek:

 • Liste Fiyatı: 4500 TL
 • İskonto Yüzdesi: %40

Adım 1: İskonto yüzdesi 40/100 = 0.4

Adım 2: İskonto miktarı = 0.4 x 4500 TL = 1800 TL

Adım 3: Satış Fiyatı = 4500 TL - 1800 TL = 2700 TL

Sonuç olarak, %40 iskonto uygulandığında, müşteri ürünü 2700 TL'ye satın alır.

Okumanızı Öneririz; E-Ticaret Nedir? Nasıl Yapılır?
İskonto Oranı Nedir?

İskonto oranını hesaplamak için kullanılan formüller, indirim miktarının liste fiyatına oranını yüzde olarak ifade eder. Bu, alışverişlerde ne kadar tasarruf edildiğini gösteren bir yüzdesel değer sağlar. İşte iki örnek:

Bir ürünün liste fiyatı 1000 TL ve satış fiyatı 800 TL ise:

 • İskonto (%) = (1000 - 800) / 1000 × 100 = 20%
 • Yani, üründe %20 iskonto uygulanmıştır.

Bir başka ürünün liste fiyatı 500 TL ve satış fiyatı 400 TL ise:

 • İskonto (%) = (500 - 400) / 500 × 100 = 20%
 • Bu durumda da üründe %20 iskonto uygulanmıştır.

İskonto oranı, fiyatın ne kadar düştüğünü ve müşterinin ne kadar tasarruf ettiğini anlamada yardımcı olur.

lightbulb İpucu: İskonto Türlerini Anlayın

İskonto, genellikle satın alma işleminde uygulanan bir indirimdir. İskonto türleri arasında yüzde bazlı iskonto, sabit miktarlı iskonto ve toplu alım iskontoları gibi çeşitler bulunur. Bu türlerin nasıl uygulandığını ve farklarını anlamak, iskonto stratejilerinizi daha etkili bir şekilde planlamanıza yardımcı olabilir.

İskonto Oranı Hesaplaması

İskonto oranı hesaplama, alışverişlerdeki indirimlerin yüzdesel değerini belirlemenin önemli bir adımıdır. İskonto oranını hesaplamak için iki farklı durumda bilgiye ihtiyaç duyulur: hem liste fiyatı ve satış fiyatı bilinmelidir ya da indirim miktarı direkt olarak verilmelidir. İşte bir örnek:

Örnek: Bir kitabın liste fiyatı 50 TL ise ve kitapta 10 TL indirim yapılıyorsa, iskonto oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

 • İlk adımda, indirim miktarı olan 10 TL bilgisini kullanarak iskonto oranını bulmamız gerekiyor. Formülümüz şu şekildedir:
  İskonto oranı (%) = (İndirim / Liste Fiyatı) × 100
 • Liste fiyatı olan 50 TL ve indirim miktarı olan 10 TL'yi formüle yerine koyarak hesaplayalım:
  İskonto oranı (%) = (10 / 50) × 100
 • = (1/5) × 100
 • = %20

Yani, bu durumda kitap için uygulanan iskonto oranı %20'dir. Bu, müşterilerin liste fiyatından %20 daha az ödeyerek kitabı satın alabileceklerini gösterir.

İskonto oranı hesaplama işlemi, alışverişlerde yapılan indirimlerin değerini ölçmek ve müşterilerin ne kadar tasarruf edeceklerini anlamak için kullanılır.

Okumanızı Öneririz; Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Gerekli Evraklar Nelerdir?
İskonto Oranı Neden Kullanılır?

İskonto oranı, işletmelerin finansal analizlerinde ve yatırım kararlarında kritik bir rol oynar. İşte iskonto oranının kullanımı ve önemi hakkında daha fazla bilgi:

 • Net Bugünkü Değer (NPV) Analizi: İşletmeler, projelerin veya yatırımların bugünkü değerini belirlemek için NPV analizi yaparlar. İskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerini hesaplamak için kullanılır.
 • Paranın Zaman Değeri: İskonto oranı, paranın zaman içindeki değerini dikkate alır. Bu, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini belirlerken kullanılır.
 • Risk Değerlemesi: İskonto oranı, bir yatırımın risk düzeyini yansıtabilir. Yüksek riskli yatırımlar için daha yüksek iskonto oranları kullanılır.
 • Fırsat Maliyeti: İskonto oranı aynı zamanda bir işletmenin alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmesine de yardımcı olur. Bu, bir firmanın bir yatırımdan vazgeçip başka bir yatırıma yönelmesi durumunda ortaya çıkan maliyeti temsil eder.
 • Engel Oranı: İskonto oranı aynı zamanda bir yatırımın minimum getiri beklentisini ifade edebilir. Bir yatırımın getirisi, iskonto oranının üstünde olmalıdır ki yatırım cazip olsun.
 • Karşılaştırılabilirlik: İskonto oranı, farklı yatırımları karşılaştırılabilir hale getirir. Bu, işletmelerin farklı projeler arasında en uygun olanını seçmelerine yardımcı olur.

İskonto oranı, işletmelerin finansal kararlarında kritik bir parametre olup, yatırım kararlarının doğru ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu nedenle, işletmelerin finansal başarısını belirlemede önemli bir araçtır.

lightbulb İpucu: İskonto Hesaplama Yöntemlerini Kullanın

İskonto hesaplamak için farklı yöntemler bulunur. Örneğin, yüzde bazlı iskontolar için satış fiyatını belirlemek için oranı kullanabilir veya sabit miktarlı iskontolar için indirim miktarını doğrudan satış fiyatından çıkarabilirsiniz. Hangi yöntemin işletmeniz için en uygun olduğunu belirleyin ve hesaplamalarınızı buna göre yapın.

İndirimli Fiyatlandırma Nedir?

İndirimli fiyatlandırma, bir ürün veya hizmetin normal fiyatından daha düşük bir fiyatla satılmasıdır. Bu fiyatlandırma stratejisi, müşterileri çekmek, satışları artırmak, rekabet avantajı elde etmek veya stokları temizlemek gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. İndirimli fiyatlandırma genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve promosyonlar, kampanyalar veya mevsimsel indirimler gibi farklı yöntemlerle uygulanabilir. Bu strateji, tüketicilerin dikkatini çekmek ve satın alma kararlarını hızlandırmak için etkili bir yoldur.

İndirimli Fiyatlandırma Ne için Kullanılır?

İndirimli fiyatlandırma birçok farklı amaç için kullanılabilir:

 • Satışları Artırmak: İndirimli fiyatlar, müşterilerin ürün veya hizmetleri satın almasını teşvik ederek satışları artırabilir. Özellikle indirimlerin duyurulduğu dönemlerde talep genellikle artar.
 • Mevsimsel İndirimler: Belirli mevsimlerde veya tatil dönemlerinde indirimler, özellikle perakende sektöründe, müşterilerin alışveriş yapma eğilimlerini artırabilir. Örneğin, yaz indirimleri veya yılbaşı indirimleri gibi.
 • Rekabet Avantajı Sağlamak: Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda, indirimli fiyatlar rakiplere karşı rekabet avantajı sağlayabilir ve müşterilerin belirli bir markayı tercih etmelerini teşvik edebilir.
 • Stokları Temizlemek: Mevcut stokları azaltmak veya mevcut ürünleri hızla satmak için indirimli fiyatlandırma stratejileri kullanılabilir. Bu, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi veya mevsimsel ürünlerin yerine yenilerinin getirilmesi gibi durumlarda sıkça görülür.
 • Müşteri Sadakatini Artırmak: İndirimler, müşterilerin markaya bağlılığını artırabilir ve tekrar tekrar alışveriş yapmalarını teşvik edebilir. Sadık müşterilere özel indirimler veya sadakat programları, müşteri sadakatini artırmak için yaygın olarak kullanılır.
 • Ürünleri Tanıtmak veya Yeniden Pazarlamak: Yeni bir ürünü tanıtmak veya bir ürünü yeniden pazarlamak için indirimli fiyatlar kullanılabilir. Bu, ürünün müşteriler tarafından fark edilmesini sağlayabilir ve satışları artırabilir.

Okumanızı Öneririz; Pazaryeri entegrasyonu nedir?
İndirimli Fiyatlar Nasıl Hesaplanır?

İndirimli fiyatı hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Orijinal Fiyata Bakın: İlk adım, ürünün veya hizmetin orijinal fiyatını belirlemektir. Bu, indirim uygulanmadan önceki fiyattır.
 • İndirim Yüzdesini Belirleyin: İkinci adım, uygulanacak indirim yüzdesini belirlemektir. Bu yüzde, ürünün orijinal fiyatından ne kadar indirim yapıldığını belirler.
 • Tasarrufları Hesaplayın: İndirim yüzdesini, orijinal fiyatı kullanarak hesaplayın. Bu, müşterinin indirimli fiyatta ne kadar tasarruf edeceğini gösterir.
 • İndirimli Fiyatı Hesaplayın: Orijinal fiyattan tasarrufları çıkararak indirimli fiyatı hesaplayın. Bu, müşterinin ödeyeceği son fiyattır.

İşte bir örnek:

 • Orijinal Fiyat: 100 TL
 • İndirim Yüzdesi: %20
 • Tasarruflar: 100 TL x 20/100 = 20 TL
 • İndirimli Fiyat: 100 TL - 20 TL = 80 TL

Bu durumda, 100 TL'lik bir ürün için %20 indirim yapıldığında, müşteri 80 TL'ye ürünü satın alabilir.

lightbulb İpucu: İskonto Stratejileri Oluşturun

Niş pazarlarda rekabet avantajı elde etmek için iskonto stratejileri oluşturun. Örneğin, belirli bir ürün kategorisinde rakiplerinizden daha rekabetçi fiyatlar sunarak müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz. Ayrıca, belirli bir dönemde veya kampanya süresince geçerli olan özel indirimler veya kuponlar da kullanabilirsiniz. Müşteri tabanınızı büyütmek ve sadık müşteriler kazanmak için çeşitli iskonto stratejilerini deneyerek en etkili olanı belirleyin.

İndirimli Fiyatlandırma Türleri

İndirimli fiyatlandırma çeşitleri, işletmelerin farklı stratejiler kullanarak ürün veya hizmetlerini indirimli fiyatlarla sunmasını sağlar. İşte bazı yaygın indirimli fiyatlandırma türleri:

 • Mevsimsel İndirimler: Mevsimsel indirimler, belirli zamanlarda veya belirli mevsimlerde yapılan indirimlerdir. Örneğin, yaz indirimleri, kış indirimleri veya yılbaşı indirimleri gibi.
 • Gümrüksüz İndirimler: Gümrüksüz indirimler, ürünlerin ithalatında veya ihracatında gümrük vergilerinin kaldırılması veya azaltılması sonucunda ortaya çıkan indirimlerdir. Bu tür indirimler genellikle uluslararası ticarette kullanılır.
 • Miktar İndirimleri: Miktar indirimleri, müşterinin belirli bir miktar ürün satın alması durumunda uygulanan indirimlerdir. Örneğin, "3 al 2 öde" veya "her bir ikinci ürün %50 indirimli" gibi.

Bu indirimli fiyatlandırma türleri, işletmelerin farklı pazarlama stratejileriyle müşterileri çekmek ve satışlarını artırmak için kullanılan etkili araçlardır.

Okumanızı Öneririz; Amazon’da Mağaza Nasıl Açılır?
İndirimli Fiyatlandırma Örneği

Bir mobilya mağazası, sonbahar sezonunu kutlamak için indirimli fiyatlandırma stratejisi kullanmaya karar verir. Mağaza, yeni sezon koleksiyonunu tanıtmak ve mevcut stoklarını temizlemek için bir kampanya başlatır.

Mevsimsel indirimlerle birlikte, mağaza müşterilere %20 indirim sunar. Bu indirim, oturma grupları, yemek masaları ve yatak odası mobilyaları gibi geniş bir ürün yelpazesinde geçerlidir.

Örneğin, bir müşteri mağazaya girer ve bir oturma grubu satın almak istiyor. Orijinal fiyatı 2000 TL olan bir oturma grubu, %20 indirimle 1600 TL'ye düşer. Bu indirimli fiyat, müşterinin ürünü daha uygun bir fiyata satın almasını sağlar ve mağazanın stoklarını temizlemesine yardımcı olur.

Ayrıca, mağaza bu indirim kampanyasını, müşterilere ücretsiz montaj veya 0 faizli taksit gibi ek avantajlar sunarak destekler. Bu, müşterilerin satın alma kararını hızlandırır ve mağazanın rekabet avantajını artırır.

Sonuç olarak, mobilya mağazası indirimli fiyatlandırma stratejisini kullanarak müşteri memnuniyetini artırır, satışları artırır ve mevcut stoklarını temizler. Bu strateji, müşterilere çekici fırsatlar sunarak rekabetçi bir avantaj sağlar ve müşteri sadakatini artırır.

Okumanızı Öneririz; AliExpress’de Satıcı Nasıl Olunur?
İndirimli Fiyatlandırma Stratejilerinin Avantajları

İndirimli fiyatlandırma stratejilerinin birçok avantajı vardır. İşte bazıları:

 • Satışları Artırır: İndirimli fiyatlar, müşterilerin ürün veya hizmetleri satın alma olasılığını artırır. Daha çekici fiyatlar, müşterilerin alışveriş yapma eğilimlerini artırır ve satışları artırır.
 • Müşteri Sadakatini Artırır: Müşteriler, düşük fiyatlar ve çekici indirimler sunan işletmelere daha sadık olabilirler. Bu, müşterilerin tekrar tekrar alışveriş yapmasını ve markaya bağlı kalmasını sağlar.
 • Pazar Payını Artırır: Rekabetçi fiyatlar, işletmenin pazar payını artırmasına yardımcı olabilir. Daha çekici fiyatlar, rakiplere karşı bir avantaj sağlayabilir ve yeni müşterilerin çekilmesine yardımcı olabilir.
 • Stokları Temizler: İndirimli fiyatlandırma stratejileri, mevcut stokları hızla tüketmeye yardımcı olabilir. Bu, işletmenin depolama maliyetlerini azaltır ve yeni ürünleri tanıtmak için yer açabilir.
 • Marka Bilinirliğini Artırır: İndirimli fiyatlar, müşterilerin işletmenin markasını tanımasına yardımcı olabilir. Özellikle müşteriler, rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürünler sunan işletmeleri takdir ederler.
 • Pazarlama Fırsatları Yaratır: İndirimli fiyatlar, pazarlama fırsatları yaratır. İşletmeler, indirimli fiyatlarla ilgili kampanyalar düzenleyerek müşterilere çekici teklifler sunabilir ve marka bilinirliğini artırabilir.
İndirimli Fiyatlandırma Stratejilerinin Dezavantajları

İndirimli fiyatlandırma stratejilerinin bazı dezavantajları da vardır. İşte bazıları:

 • Kâr Marjının Azalması: İndirimli fiyatlar genellikle kâr marjlarını azaltır. Daha düşük fiyatlar, işletmenin her bir satıştan elde ettiği kâr miktarını düşürebilir.
 • Marka Değeri Azalabilir: Sürekli indirimler, işletmenin marka değerini azaltabilir. Müşteriler, indirimli fiyatlarla ilişkilendirilen markaların kalitesiz veya değersiz olduğunu düşünebilirler.
 • Müşteri Beklentilerini Artırır: Sürekli indirimler, müşterilerin daha düşük fiyatlar beklemesine neden olabilir. Bu durum, işletmenin normal fiyatlarla satış yapmasını zorlaştırabilir ve müşteri memnuniyetini azaltabilir.
 • Değer Azalması: Sürekli indirimler, ürün veya hizmetin değerini azaltabilir. Müşteriler, sürekli olarak düşük fiyatlarla sunulan ürünlerin kalitesinin düşük olduğunu düşünebilirler.
 • Müşteri Sadakatini Azaltabilir: Sürekli indirimler, müşterilerin markaya bağlılığını azaltabilir. Müşteriler, daha düşük fiyatlar sunan rakip markalara geçiş yapabilirler.
 • Kâr Kaybı Riski: İndirimli fiyatlandırma stratejileri, işletmenin kârını olumsuz yönde etkileyebilir. Daha düşük fiyatlarla satış yapmak, işletmenin kârını azaltabilir ve uzun vadede finansal sıkıntılara neden olabilir.

Bu dezavantajlar, işletmelerin indirimli fiyatlandırma stratejilerini kullanırken dikkate alması gereken faktörlerdir. İyi bir denge sağlamak ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek önemlidir.

İndirim Yapmaya Değer mi?

İndirim yapmaya değer olup olmadığı işletmenin belirli koşullarına ve hedeflerine bağlıdır. İşletmelerin indirim yapmaya karar verirken dikkate almaları gereken birkaç faktör vardır:

 • Hedefler ve Stratejiler: İşletmenin kısa ve uzun vadeli hedefleri ile stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır. İndirim yapmak, satışları artırmak, stokları temizlemek veya müşteri sadakatini artırmak gibi belirli hedeflere ulaşmak için bir strateji olabilir.
 • Mali Durum: İşletmenin mali durumu dikkate alınmalıdır. İndirim yapmak kâr marjlarını azaltabilir ve finansal olarak sıkıntılara neden olabilir. İşletme, indirim yapmanın uzun vadeli etkilerini değerlendirmeli ve maliyetlerini dikkatlice hesaplamalıdır.
 • Rekabet Ortamı: İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki rekabet ortamı göz önünde bulundurulmalıdır. Rakiplerin indirimlerine nasıl yanıt vereceği ve müşteri beklentilerinin ne olduğu önemlidir.
 • Müşteri Davranışı: Müşteri davranışı ve tercihleri dikkate alınmalıdır. Müşterilerin indirimlere nasıl tepki verdiği, ne kadar duyarlı oldukları ve hangi tür indirimlerden daha fazla etkilendikleri önemlidir.
 • Uzun Vadeli Etkiler: İndirimlerin uzun vadeli etkileri değerlendirilmelidir. Sürekli olarak indirim yapmak, marka değerini azaltabilir ve müşteri sadakatini etkileyebilir. İşletme, kısa vadeli kazançların uzun vadeli stratejik hedefleri üzerindeki etkisini değerlendirmelidir.

Sonuç olarak, indirim yapmaya değer olup olmadığı işletmenin belirli koşullarına bağlıdır. İşletmeler, bu faktörleri dikkatlice değerlendirmeli ve indirim yapmanın avantajları ile dezavantajlarını tartmalıdır.

İndirimli Fiyatlandırma Hakkında İpuçları

İşte indirimli fiyatlandırma hakkında bazı ipuçları:

 • Hedef Belirleyin: İndirimli fiyatlandırmanın amacını belirleyin. Satışları artırmak mı, stokları temizlemek mi, yeni müşteriler çekmek mi, yoksa mevcut müşterilerin sadakatini artırmak mı istiyorsunuz?
 • Maliyetleri Hesaplayın: İndirim yapmanın maliyetlerini dikkatlice hesaplayın. Kâr marjlarınızı göz önünde bulundurun ve indirimlerin işletmenizin karlılığına nasıl etki edeceğini değerlendirin.
 • Hedef Kitlenizi Tanıyın: Hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayın. Hangi ürünleri veya hizmetleri indirimle sunmanın müşterileriniz için çekici olacağını belirleyin.
 • Doğru Zamanı Seçin: İndirimleri doğru zamanda yapın. Özel günler, tatil sezonları veya ürünlerin talebinin yüksek olduğu dönemler indirimler için ideal zamanlardır.
 • İletişim Stratejisi Geliştirin: İndirimleri müşterilere etkili bir şekilde duyurun. Sosyal medya, e-posta bültenleri, web siteniz ve mağaza içi afişler gibi çeşitli kanalları kullanarak indirimleri tanıtın.
 • Sınırlı Süre Belirleyin: İndirimlerin sınırlı bir süre için geçerli olduğunu belirtin. Bu, müşterilerin acele etmelerini ve satın alma kararlarını hızlandırmalarını sağlar.
 • Ek Fırsatlar Sunun: İndirimlere ek olarak, müşterilere ek fırsatlar sunun. Ücretsiz kargo, hediyeler veya sadakat puanları gibi ek avantajlar müşterilerin ilgisini çekebilir.
 • Rekabeti Gözlemleyin: Rakiplerinizin indirim stratejilerini gözlemleyin ve rekabet ortamını dikkate alın. Rakiplerinizin fiyatlandırma politikalarına nasıl yanıt vereceğinizi planlayın.
 • Sonuçları İzleyin ve Değerlendirin: İndirimlerin etkisini izleyin ve değerlendirin. Satışları, karlılığı ve müşteri memnuniyetini düzenli olarak değerlendirin ve stratejinizi gerektiğinde ayarlayın.

İndirimli fiyatlandırma stratejileri, işletmelerin rekabetçi kalmasında ve satışlarını artırmasında önemli bir rol oynar. Ancak, doğru şekilde uygulanmadığında potansiyel riskler de içerebilir. İşletmelerin hedeflerini, müşteri ihtiyaçlarını ve rekabet ortamını dikkate alarak indirimli fiyatlandırma stratejilerini belirlemeleri önemlidir.

Unutmayın, indirimlerin sadece kısa vadeli satış artışları getirebileceğini değil, aynı zamanda uzun vadeli marka değerini etkileyebileceğini de göz önünde bulundurun. Doğru zamanda, doğru hedef kitleye ve doğru iletişim stratejisiyle indirimli fiyatlandırma stratejileri, işletmenizin başarısına önemli katkılar sağlayabilir.

Sürekli olarak sonuçları izleyin, stratejinizi gerektiğinde ayarlayın ve müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak tutun. Böylece, indirimli fiyatlandırma stratejileriyle işletmenizin başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

İndirimli fiyatlandırma ve diğer pazarlama stratejileri hakkında daha fazla bilgi almak ve işletmenizi büyütmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • İskonto Nedir? İskonto, bir ürünün veya hizmetin orijinal değerine kıyasla sunulan indirimli fiyattır. İşletmeler genellikle iskonto yaparak satışları artırmayı veya kârlılığı artırmayı amaçlar.
 • İskonto Hesaplaması Nasıl Yapılır? İskonto hesaplamak için, indirim oranını veya indirim miktarını bilmeniz gerekir. İndirim oranı verilmişse, liste fiyatı ile indirim oranını çarpıp indirim miktarını bulabilirsiniz. İndirim miktarı verilmişse, liste fiyatından indirim miktarını çıkararak indirimli fiyatı bulabilirsiniz.
 • İskonto Oranı Nasıl Hesaplanır? İskonto oranını hesaplamak için, indirim miktarını orijinal fiyata bölüp 100 ile çarpabilirsiniz. Elde edilen sayı, indirim oranını yüzde olarak ifade eder.
 • İskonto Hesaplama İçin Kullanılan Formüller İskonto hesaplama için kullanılan temel formüller şunlardır: İskonto = Liste Fiyatı - İndirim Miktarı ve İskonto (%) = (İndirim Miktarı / Liste Fiyatı) × 100.
 • Bir Ürünün İskonto ile Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Örnek olarak, bir ürünün liste fiyatı ve indirim oranı verildiğinde, iskonto miktarını bulmak için liste fiyatını indirim oranı ile çarpabilir ve bu miktarı liste fiyatından çıkararak iskonto sonrası fiyatı bulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar
Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık