Tümü

Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Faprika
E-Ticaret

Şirketler iş hayatının tüzel kişileridir. İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelmesiyle kurulur. Şirketler emek veya malları müşterek bir amaç uğruna bir araya getirir. Sözleşme ile kurulan bir ticari işletmedir.

Şirketler Türk hukuk sisteminde iki türlüdür. Birincisi Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan ticaret şirketleridir. İkincisi ise Türk Borçlar Kanunu’nda açıklanan adi şirketlerdir. Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.

Ticaret kanununda sayılan ticaret şirketlerinin sayısı bellidir. Bu şirketler;

 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir.

Biz bu yazıda Limited Şirketin ne olduğunu ve nasıl kurulduğunu açıklayacağız.

Limited şirket nedir?

Limited şirket en az 1 kişi ile kurulur. Herhangi bir ticari işletme kurmak isteyenler gerekli şartları bir araya getirip Limited şirket kurabilir. Limited şirket bir ticaret unvanı altında kurulur. Limited şirketler 50 kişiden daha fazla ortağı bulunduramaz. Bir Limited şirket kurmak için sermayenin en az 10.000 TL olması gerekir.

Günümüzde e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birçok kişi ticari faaliyet yürütmek için Limited şirket kurmaktadır. En kolay kurulan sermaye şirketi Limited şirket olduğu için pek çok kişi tercih etmektedir.

Limited şirket kanuna ve ahlaka aykırı bir amaç taşımamak kaydıyla her türlü ekonomik amaç için kurulabilir. Ticaret kanununda Limited şirketlerin konusu hakkında özel bir sınırlama yoktur.

Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket kolay kurulumu ve düşük sermayesi sayesinde en çok kurulan şirket tipidir. Gerekli şartları yerine getiren herkes Limited şirket kurabilir. Peki Limited şirket kurulurken hangi aşamalardan geçmek gerekir? Bu başlık altında bu konuyu inceleyeceğiz.

 • Herhangi bir şirket kurmak ve ticaret hayatına atılmak için önce bir muhasebeciyle iş birliği yapmak gerekir. Herhangi bir online ön muhasebe bürosundan da danışmanlık alabilirsiniz.
 • Daha sonra şirketin kuruluşu için gerekli evrakların toplanıp hazırlanması gerekir.
 • Şirketlerin esas sözleşmeleri olur. Limited şirket için de bir esas sözleşme hazırlanmalıdır.
 • Şirketin banka hesapları açılmalıdır.
 • Daha sonra kurulan şirketin ticaret siciline kaydı ve tescili gerekir.
 • Şirket hissedarlarının bir temsilciye vekalet vermesi gerekir.
 • Vergi dairesine bildirim yapılır ve beyanname verilir.
 • Şirketin ilgili ticaret odasına kaydı yapılır. Belediyeye gerekli bildirimler yapılır.

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra Limited şirketiniz artık kurulmuş olur.

Limited Şirket kurma sürecinde ön muhasebe desteği

Herhangi bir şirketin kuruluş aşamasında bir muhasebeciden ve hukukçudan yardım almak gerekir. Bu kişilerle iş sözleşmesi yaparak işlemlerin vekaletini verebilirsiniz.

Her şeyden önce bir şirket kurmak ticaret hayatına atılmak ve para kazanmaktır. Şirketler kâr amacı güden kuruluşlardır. Bu sebeple bir muhasebeciyle birlikte çalışmak mutlaka gerekecektir. Günümüz her şeyin dijital olduğu bir süreçtir. Elbette artık muhasebe işlemleri de dijital olarak yürütülmektedir. Bir ön muhasebe uzmanından danışmanlık alarak işe başlamak çok önemlidir.

Muhasebeciler şirketlerin;

 • Defterlerini
 • Bilançolarını
 • Gelir-gider kayıtlarını
 • Vergi ödemelerini

Kontrol altında tutar. Herhangi bir eksiklik ve sorun oluşmasın diye çalışır. Çünkü olası bir usulsüzlükte şirketlere vergi cezası gelebilir. Ya da şartlara uygun olmadan kurulursa şirket kapanabilir.

Limited Şirket kurmak için gerekli evraklar

Limited şirket kurmak için başvuru sırasında gerekli olan belli belgeler vardır. Bu belgelerde eksiklik olursa şirket kurma süreci tamamlanmayabilir. Bu süreci doğru ve sorunsuz yönetmek için gerekli olan temel şey iyi bir muhasebeciyle birlikte çalışmaktır.

 • Şimdi gerekli evrakların neler olduğuna bir göz atalım;
 • Kuruluş bildirim fonu
 • Noterce tasdik edilmiş esas sözleşme
 • Ortakların kimlik fotokopileri ve vesikalık fotoğrafları
 • Ortakların paylarını gösteren belge
 • Sermaye dekontu
 • Ortaklara ait ikişer tane ikametgâh
 • Kira sözleşmesi-oda kayıt beyannamesi
 • Şirketin temsilcisinin ve müdürünün tayin edildiği belge

Bu evraklarla ticaret siciline başvuru yapılır. Şirketin kurulma aşamasına Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan verilir. İlan gerekli ve aranan şartlardan birisidir.

Son Olarak

Ticari hayatta varlık kazanmak ve e-ticaret yapmak için bir Limited şirket kurabilirsiniz. Bu süreçte en önemli konulardan birisi güvenilir bir muhasebeciyle birlikte çalışmaktadır. Muhasebecinize gerekli vekaleti verdiğiniz takdirde işlemleri sizin adınıza doğru bir şekilde yürütecektir.

Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık