E-Ticaret

ROAS ve ROI Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Faprika
E-Ticaret

Dijital dünyada işletmenizin başarısını değerlendirmek ve büyüme stratejilerinizi şekillendirmek için iki kritik terim öne çıkıyor: ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi) ve ROI (Yatırımın Getirisi). Bu iki kavram, reklam harcamalarınızın ve genel iş yatırımlarınızın etkinliğini ölçmede hayati rol oynar. Ancak bu terimler sıklıkla karıştırılabiliyor ve doğru şekilde hesaplanmadığında, işletmenizin pazarlama stratejilerini yanıltıcı bir yola sürükleyebiliyor.

Bu yazımızda, ROAS ve ROI'nin ne olduğunu, aralarındaki farkları ve bu önemli metrikleri nasıl hesaplayabileceğinizi basit ve anlaşılır bir dille ele alacağız. İster e-ticaret platformu yönetiyor olun, ister geleneksel bir işletme sahibi olun, bu bilgiler işletmenizin pazarlama performansını anlamak ve optimize etmek için gereklidir.

ROAS Nedir?

ROAS, yani Reklam Harcamalarının Getirisi, e-ticaret dünyasında oldukça önemli bir metriktir. Bu terim, dijital reklam harcamalarınızın ne kadar etkili olduğunu ölçer. Basit bir ifadeyle, reklam yatırımlarınızın üzerinde ne kadar gelir elde ettiğinizi gösterir. ROAS, e-ticaret işletmeleri için hayati öneme sahiptir çünkü bu sayede hangi reklam kampanyalarının karlı olduğunu ve hangilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

ROAS hesaplaması, kazanılan gelirin reklam harcamalarına bölünmesiyle yapılır. Örneğin, 1000 liralık bir reklam harcaması sonucu 5000 liralık satış elde edildiğinde, ROAS 5:1 olarak hesaplanır. Bu, harcanan her 1 lira için 5 lira gelir elde edildiği anlamına gelir.

e-Ticaret platformlarında, yüksek bir ROAS oranı, reklam kampanyalarınızın etkili olduğunu ve müşteri kazanım maliyetlerinizin optimize edildiğini gösterir. Bu, e-ticaret markaları için özellikle önemlidir, çünkü dijital pazarlama bütçelerinin doğru yerlere harcanması ve maksimum getiri sağlanması gerekmektedir.

vpn_key Anahtar Düşünce

E-ticaret dünyasında başarı, ROAS ve ROI'nin doğru hesaplanması ve stratejik kullanılmasından geçer. Bu iki metrik, dijital pazarlamanın kalbidir ve işletmelerin finansal başarısının anahtarıdır.

ROAS Nasıl Hesaplanır?

ROAS, yani Reklam Harcamalarının Getirisi, e-ticaret işletmeleri için reklam yatırımlarının etkinliğini ölçmek üzere hesaplanır. Bu hesaplama, reklam kampanyalarınızdan elde ettiğiniz geliri, bu kampanyalara yaptığınız toplam harcamaya bölerek yapılır. ROAS hesaplamasının formülü şöyledir:

ROAS = (Reklamdan Elde Edilen Gelir) / (Reklam Harcaması)

Bu formülde, 'Reklamdan Elde Edilen Gelir', reklam kampanyası sonucunda elde edilen toplam satış gelirini ifade eder. 'Reklam Harcaması' ise, o reklam kampanyası için yapılan toplam harcamayı belirtir.

Örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir e-ticaret sitesi belirli bir ürün gamı için 2000 lira reklam harcaması yapmış. Bu reklam kampanyasının sonucunda elde edilen gelir 10.000 lira ise, ROAS şu şekilde hesaplanır:

ROAS = 10.000 Lira / 2000 Lira = 5

Bu durumda, ROAS 5 olarak hesaplanır. Yani, reklam için harcanan her 1 lira, ortalama olarak 5 lira gelir elde etmiş oluyor. Yüksek bir ROAS oranı, reklam harcamalarınızın etkili olduğunu gösterirken, düşük bir ROAS, reklam stratejilerinizin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eder. e-Ticaret işletmeleri için ROAS'ı düzenli olarak hesaplamak ve analiz etmek, reklam bütçelerini en verimli şekilde yönetmek adına büyük önem taşır.

Okumanızı Öneririz; Omnichannel (çok kanallı) pazarlama stratejisi nedir?
ROAS Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

ROAS, yani Reklam Harcamalarının Getirisi hesaplarken, e-ticaret işletmelerinin dikkate alması gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalar, hesaplamaların doğruluğunu artıracak ve daha etkili pazarlama kararları almanıza yardımcı olacaktır.

 • Tam ve Doğru Veri Kullanımı: ROAS hesaplarken, reklam harcamalarınızı ve elde edilen geliri doğru bir şekilde hesaplamak esastır. Bu, tüm reklam platformlarından ve satış kanallarından gelen verileri kapsamlı bir şekilde toplamayı ve analiz etmeyi gerektirir.
 • Zaman Dilimini Dikkate Almak: Reklam kampanyalarının etkisi zamanla değişebilir. Bir kampanyanın başlangıcındaki ROAS, zamanla artabilir veya azalabilir. Bu nedenle, ROAS'ı belirli zaman dilimlerinde değerlendirmek önemlidir.
 • Farklı Reklam Kanallarını Karşılaştırmak: Farklı reklam kanalları ve kampanyalar farklı ROAS değerleri üretebilir. Bu nedenle, hangi kanalların en etkili olduğunu anlamak için bu kanalları karşılaştırmak faydalıdır.
 • Müşteri Kazanım Maliyetini Unutmamak: ROAS hesaplarken, sadece reklam harcamalarını değil, müşteri kazanım maliyetini (CAC) de dikkate almak önemlidir. Yüksek bir ROAS, düşük bir CAC ile birleştiğinde, kampanyanın gerçekten etkili olduğunu gösterir.
 • Uzun Vadeli Etkiyi Göz Önünde Bulundurmak: ROAS, genellikle kısa vadeli bir ölçümdür. Ancak, müşterilerin tekrar satın alma davranışları ve marka sadakati gibi uzun vadeli etkileri de dikkate almak, daha sağlıklı bir pazarlama stratejisi geliştirmenize yardımcı olur.

lightbulb İpucu: Veriye Dayalı Kararlar Almak

E-ticaret dünyasında başarılı olmanın anahtarlarından biri, verilere dayalı kararlar almaktır. Müşteri davranışları, satış trendleri ve pazar dinamikleri hakkında derinlemesine analiz yaparak, iş stratejilerinizi bu bilgilere göre şekillendirin. Verileri doğru yorumlamak, hem ROAS hem de ROI'yi optimize etmek ve pazarlama kampanyalarınızı daha etkili hale getirmek için hayati önem taşır.

ROI Nedir?

ROI (Return on Investment) ya da Yatırımın Getirisi, hem genel iş dünyasında hem de dijital pazarlama alanında kritik bir ölçüt olarak karşımıza çıkar. Bu terim, işletmenizin yapmış olduğu genel yatırımların - pazarlama, ürün geliştirme, altyapı yatırımları gibi - toplam getirisini değerlendiren geniş kapsamlı bir metriktir. Basitçe, yatırımlarınızın karşılığında ne kadar gelir elde ettiğinizi ölçer.

ROI'nin önemi, işletmelerin finansal performansını ve yatırımlarının etkinliğini değerlendirmede yatmaktadır. Yatırımların verimliliğini anlamak, işletmelerin daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına olanak tanır. Örneğin, bir e-ticaret platformunun pazarlama veya teknoloji altyapısına yaptığı yatırımların getirisini anlamak, ileride bu alanlara yapılacak yatırımların planlanmasında büyük rol oynar.

ROI, işletmenin tüm yatırımlarını kapsayan geniş bir ölçüttür. Buna karşın, ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi) ise daha spesifik bir ölçümdür ve yalnızca belirli bir reklam kampanyasının getirisine odaklanır. Bu iki metrik arasındaki temel fark, ROI'nin işletmenin genel finansal sağlığını ve yatırımlarının genel başarısını ölçerken, ROAS'ın sadece belirli bir reklamın performansını ölçmesidir.

Okumanızı Öneririz; Fransa'ya e-İhracat ile Nasıl Ürün Satabilirsiniz?
ROI Nasıl Hesaplanır?

ROI (Return on Investment), yani Yatırımın Getirisi, işletmelerin yaptıkları yatırımların finansal getirisini ölçmek için kullanılan bir metriktir. ROI hesaplaması, işletmelerin yatırımlarının ne kadar karlı olduğunu gösterir ve şu şekilde hesaplanır:

ROI = [(Net Kazanç - Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti] x 100

Bu formülde:

 • 'Net Kazanç', yatırım sonucunda elde edilen toplam gelirdir.
 • 'Yatırım Maliyeti', yatırım için yapılan toplam harcamadır.

Örnek olarak, bir e-ticaret şirketi teknoloji altyapısına 50.000 lira yatırım yapmış ve bu yatırım sonucu 250.000 lira gelir elde etmişse, ROI şu şekilde hesaplanır:

ROI = [(250.000 - 50.000) / 50.000] x 100 = 400%

Bu hesaplama, yatırılan her 1 lira için şirketin 4 lira kazanç elde ettiğini gösterir. ROI, işletmenin genel yatırımlarının başarısını değerlendiren geniş kapsamlı bir ölçüttür ve e-ticaret şirketleri için yatırım stratejilerinin etkinliğini anlamak adına önemlidir.

Okumanızı Öneririz; Almanya’ya e-İhracat Yapmak Hakkında Bilmeniz Gerekenler
ROI Hesaplarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

ROI (Return on Investment) hesaplarken, işletmelerin yalnızca belirli bir reklam kampanyası için yapılan dijital harcamaları değil, genel giderlerini de dikkate alması önemlidir. Özellikle e-ticaret sektöründe, ROI'ı doğru bir şekilde hesaplamak için aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmak gereklir:

 • Kapsamlı Gider Kalemleri: Reklam kampanyası giderlerinizi hesaplarken, dijital reklam giderlerinin yanı sıra fiziksel ve iş birliği giderlerini de dahil etmelisiniz. Örneğin, e-ticaret siteniz için gider kalemleri arasında ürün maliyeti, ambalaj, nakliye, üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar, çalışanların ücretleri, hizmetler, ofis masrafları, vergiler ve kira gibi unsurlar bulunabilir.
 • Reklam Kampanyası Giderleri: Reklam için yapılan harcamaların yanı sıra, reklam kampanyalarınızı destekleyen diğer departmanlardaki çalışanların maaşları, iş birliği yapılan firmalara ödenen komisyonlar ve affiliate marketing (satış ortaklığı) gibi harcamalar da ROI hesaplamasına dahil edilmelidir.
 • Gerçekçi Maliyet Değerlendirmesi: ROI hesaplaması yaparken, tüm maliyet unsurlarını gerçekçi bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Bu, işletmenizin reklam yatırımlarının gerçek etkisini anlamak ve gelecekteki yatırımlarınızı daha etkili bir şekilde planlamak için gereklidir.

ROI hesaplamasında bu unsurları dikkate almak, e-ticaret işletmelerinin yatırımlarının gerçek getirisini daha doğru bir şekilde anlamalarını ve bu bilgiye dayanarak daha bilinçli kararlar almalarını sağlar.

lightbulb İpucu: Müşteri Deneyimine Odaklanmak

E-ticarette sürdürülebilir büyüme ve yüksek müşteri sadakati, mükemmel bir müşteri deneyimi sunmakla başlar. Web sitenizin kullanıcı dostu olması, ödeme süreçlerinin kolay ve güvenli olması ve müşteri hizmetlerinin etkili bir şekilde çalışması, müşterilerinizi memnun etmenin ve tekrar tekrar alışveriş yapmalarını sağlamanın anahtarıdır. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli iyileştirmeler yapın ve alışveriş deneyimini kişiselleştirin.

ROAS ve ROI Hesaplamasının E-Ticaret Firmaları İçin Önemi

ROAS (Reklam Harcamalarının Getirisi) ve ROI (Yatırımın Getirisi), e-ticaret firmalarının başarısını ölçmede hayati rol oynar. Bu iki metrik, farklı yönleriyle firmaların pazarlama ve genel yatırım stratejilerini şekillendirmede kritik öneme sahiptir.

ROAS'ın Önemi ve Artırılması

ROAS, e-ticaret firmalarının pazarlama planlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Her ürün veya kategoriyi gelirlerine göre gruplandırabilir, farklı pazarlama stratejileri belirleyebilir ve kampanya bütçelerini bu doğrultuda ayarlayabilirsiniz. İyi performans gösteren kampanyalarınızı genişletebilir ve düşük performans gösterenleri optimize edebilirsiniz.

ROAS oranınızı artırmak için:

 • Negatif anahtar kelimeler kullanarak ilgisiz trafiği azaltın.
 • Sitenizin hızını ve ödeme sürecinin kolaylığını optimize edin.
 • Remarketing yaparak ziyaretçilerinizi tekrar sitenize çekin.
 • Hedef kitlenizi daha spesifik hale getirerek reklam etkinliğini artırın.
 • CPC (Tıklama Başına Maliyet) oranlarınızı düşürün.
 • Farklı reklam alanlarında denemeler yapın.
 • Anahtar kelimelerinizi etkili bir şekilde seçin.


ROI'nin Önemi ve Artırılması

ROI, e-ticaret firmalarının genel kârlılık oranını hesaplar ve reklam harcamalarının genel kârlılığa etkisini gösterir. Bu metrik, genel yatırım stratejilerinizin etkinliğini ölçer.

ROI oranınızı artırmak için:

 • Sitenizin hızını ve SEO performansını iyileştirin.
 • Rakip analizi yaparak sitenize uygulanabilir stratejiler geliştirin.
 • Müşteri hizmetleri ve alışveriş deneyimini iyileştirin.
 • Müşteri sadakatini artıracak stratejiler geliştirin.
 • Sosyal medya ve blog içeriklerinizi zenginleştirin.
 • E-posta pazarlama çalışmalarınıza odaklanın.
 • Harcama kalemlerinizi gözden geçirerek tasarruf fırsatları bulun.


E-ticaret firmaları için ROAS ve ROI'nin doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilmesi, sadece mevcut durumu değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki stratejiler için de yol gösterici olur. Bu metrikler, daha bilinçli ve verimli pazarlama ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur.


Okumanızı Öneririz; Küçük İşletmeler için 2023 e-Ticaret Rehberi
ROAS ve ROI Hesaplama Örneği

ROAS Hesaplama Örneği

Durum: Bir e-ticaret sitesi, yeni bir ürün serisi için dijital reklam kampanyası başlatıyor. Kampanya için 10.000 lira harcama yapılıyor.

Sonuç: Kampanya sonrasında, bu ürün serisinden 60.000 lira gelir elde ediliyor.

ROAS Hesaplama:

ROAS, reklamdan elde edilen gelirin reklam harcamasına bölünmesiyle hesaplanır.

 • Reklamdan Elde Edilen Gelir: 60.000 lira
 • Reklam Harcaması: 10.000 lira
 • ROAS = 60.000 / 10.000 = 6


Bu örnekte, ROAS 6 olarak hesaplanır. Yani, harcanan her 1 lira için 6 lira gelir elde edilmiş.


ROAS Hesaplama Örneği

Durum: Bir e-ticaret sitesi, yeni bir ürün serisi için dijital reklam kampanyası başlatıyor. Kampanya için 10.000 lira harcama yapılıyor.

Sonuç: Kampanya sonrasında, bu ürün serisinden 60.000 lira gelir elde ediliyor.

ROAS Hesaplama:

ROAS, reklamdan elde edilen gelirin reklam harcamasına bölünmesiyle hesaplanır.

 • Reklamdan Elde Edilen Gelir: 60.000 lira
 • Reklam Harcaması: 10.000 lira
 • ROAS = 60.000 / 10.000 = 6

Bu örnekte, ROAS 6 olarak hesaplanır. Yani, harcanan her 1 lira için 6 lira gelir elde edilmiş.


ROI Hesaplama Örneği

Durum: Aynı e-ticaret şirketi, genel bir pazarlama stratejisi için 50.000 lira harcıyor. Bu strateji, çeşitli reklam kampanyalarını ve diğer pazarlama faaliyetlerini içeriyor.

Sonuç: Yıl sonunda, bu pazarlama stratejisinden kaynaklanan toplam gelir 300.000 lira olarak hesaplanıyor.

ROI Hesaplama:

ROI, net kazancın yatırım maliyetine bölünmesi ve 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır.

 • Kazanç: 300.000 lira
 • Yatırım Maliyeti: 50.000 lira
 • Net Kazanç = Kazanç - Yatırım Maliyeti = 300.000 - 50.000 = 250.000 lira
 • ROI = (250.000 / 50.000) x 100 = 500%

Bu örnekte, ROI %500 olarak hesaplanır. Bu, yatırılan her 1 lira için 5 lira gelir elde edildiği anlamına gelir.

E-ticarette ROAS ve ROI'nin Değerlendirmesi

Bu sayfada, e-ticaret firmaları için hayati öneme sahip iki finansal metrik olan ROAS ve ROI'yi ele aldık. ROAS, reklam harcamalarınızın etkinliğini, ROI ise genel yatırımlarınızın kârlılığını ölçer. Bu metrikler, dijital pazarlama stratejilerinizin başarısını değerlendirmede ve gelecekteki yatırım kararlarınızı şekillendirmede kritik rol oynar.

E-ticaret dünyasında rekabetin giderek arttığı bu dönemde, ROAS ve ROI gibi metriklerin doğru hesaplanması ve takip edilmesi, işletmeler için bir gerekliliktir. Bu metrikler, reklam kampanyalarınızın ve genel pazarlama stratejilerinizin etkinliğini ölçerek, daha bilinçli ve verimli kararlar almanıza olanak tanır.

Bu bilgileri kullanarak, e-ticaret firmaları, pazarlama ve reklam yatırımlarını daha etkin bir şekilde yönetebilir, müşteri kazanım maliyetlerini düşürebilir ve uzun vadeli kârlılıklarını artırabilir. ROAS ve ROI'nin sürekli takibi ve değerlendirilmesi, sürdürülebilir büyüme ve başarı için vazgeçilmezdir.

Önemli Nokta: E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren her işletme, bu iki önemli metriğin sürekli ve doğru bir şekilde hesaplanmasına ve analiz edilmesine özen göstermelidir. Böylece, dijital pazarlama ve genel iş stratejilerinizin gerçek getirisini anlayabilir ve işletmenizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurabilirsiniz.

Faprika E-ticaret Altyapısının Gücü: Google ve Meta Reklam Entegrasyonları

E-ticarette başarılı olmanın anahtarlarından biri de, ROAS ve ROI gibi kritik metriklerin sağlıklı ve doğru bir şekilde hesaplanmasıdır. İşte burada Faprika e-ticaret altyapısının sunduğu Google ve Meta (Facebook ve Instagram) reklam entegrasyonları devreye giriyor. Bu entegrasyonlar sayesinde, reklam kampanyalarınızın performansını doğrudan ve verimli bir şekilde takip edebilirsiniz.

Google ve Meta reklam entegrasyonları, reklam kampanyalarınızdan elde edilen verileri otomatik olarak Faprika sistemine aktarır. Böylece, kampanya performansınızı gerçek zamanlı olarak izleyebilir, ROAS ve ROI hesaplamalarınızı daha doğru ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Entegrasyonlar sayesinde, hangi reklamın en yüksek getiriyi sağladığını kolaylıkla görebilir ve reklam bütçenizi en etkili şekilde yönlendirebilirsiniz.

Faprika'nın bu entegrasyonları, e-ticaret işletmelerine büyük bir kolaylık sağlar. Reklam kampanyalarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetmenize, maliyetleri optimize etmenize ve nihayetinde işletmenizin genel performansını artırmanıza olanak tanır. E-ticarette başarıya ulaşmak için, Faprika'nın sunduğu bu güçlü araçları kullanarak, dijital reklam stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • 1. ROAS Nedir ve Nasıl Hesaplanır? ROAS, Reklam Harcamalarının Getirisi anlamına gelir ve dijital reklam yatırımlarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. Hesaplaması, reklamdan elde edilen gelirin reklam harcamasına bölünmesiyle yapılır.
 • 2. ROI Nedir ve Nasıl Hesaplanır? ROI, Yatırımın Getirisi demektir ve genel iş yatırımlarının kârlılığını ölçer. Hesaplanması, net kazancın yatırım maliyetine bölünüp 100 ile çarpılmasıyla gerçekleşir.
 • 3. ROAS ve ROI Arasındaki Fark Nedir? ROAS, sadece reklam yatırımlarının getirisini ölçerken, ROI, tüm yatırımların genel getirisini değerlendirir. ROAS, daha dar kapsamlı ve spesifik bir metriktir.
 • 4. E-Ticarette Yüksek ROAS Elde Etmek İçin Neler Yapılabilir? E-ticarette yüksek ROAS elde etmek için, hedef kitlenizi doğru belirlemek, reklam kampanyalarınızı optimize etmek, ve negatif anahtar kelimeleri kullanmak etkili yöntemlerdendir.
 • 5. E-Ticarette ROI'yi Nasıl Artırabiliriz? ROI'yi artırmak için, işletmenizin genel maliyetlerini düşürmek, pazarlama stratejilerinizi optimize etmek ve müşteri deneyimini geliştirmek önemlidir.
 • 6. E-Ticarette ROAS ve ROI Takibi Neden Önemlidir? ROAS ve ROI takibi, e-ticaret firmalarının pazarlama ve genel iş stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek ve bütçelerini daha verimli kullanmak için kritik öneme sahiptir.
 • 7. Düşük ROAS, Ne Anlama Gelir ve Nasıl İyileştirilir? Düşük ROAS, reklam yatırımlarınızın düşük getiri sağladığını gösterir. Bunu iyileştirmek için, reklam kampanyalarınızı daha etkili hale getirecek stratejiler geliştirmelisiniz.
 • 8. ROI ve ROAS Hesaplarken Hangi Giderler Dikkate Alınmalıdır? ROI hesaplarken, işletmenizin genel yatırımları dikkate alınmalıdır. ROAS hesaplarken ise, yalnızca belirli bir reklam kampanyası için yapılan harcamalar göz önünde bulundurulmalıdır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar
Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık