Tümü

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Faprika
E-Ticaret

Bazı kimseler ne kamu görevlerinde yer alır ne de özek sektörde bağlı çalışır. Bu kimseler kendi işlerini yapar. Kendi işini yapan bu kişilere serbest meslek erbabı denir. Serbest meslek erbabı olan kişiler yaptıkları işten dolayı kazandıkları paralar için serbest meslek makbuzu düzenleyip keserler. Serbest meslek makbuzu ekonomik bir terimdir. Serbest meslek makbuzunun;

 • Fiziki
 • Elektronik

Şeklinde iki hali bulunabilir. Halihazırda fiziki evrak kullanan kimseler bulunmaktadır. Ancak bazı kişiler ise serbest meslek makbuzu dahil birçok belgeyi elektronik ortamda oluşturmaktadır. Biz bu yazıda serbest meslek makbuzu hakkında merak ettiğiniz birçok bilgiyi paylaşacağız.

Serbest meslek erbabı kimdir?

Serbest meslek erbabının kim olduğunu yukarıda kısaca söylemiştik. Ancak bu kavramın Gelir Vergisi Kanunu m.66’daki açıklamasına bakacak olursak;

‘’ Serbest meslek faaliyetini mutat mesken halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır.’’

Serbest meslek erbabı olan kişiler aynı zamanda başka iş kolları ile de uğraşabilir. Buna kanuni herhangi bir engel yoktur.

Serbest meslek erbabı sayılan bazı meslek grupları aşağıda sıralanmıştır;

 • Avukat
 • Diş hekimi
 • Veteriner
 • Psikolog
 • Mimar
 • Mali müşavir
 • Yazar
 • Noter

Serbest meslek erbabı olan kişiler kendi iş yerlerini açarlar. Mesleki faaliyetlerini burada yerine getirirler.

Bu kişilerin vergi ödemeleri Vergi Usul Kanununa tabidir.

Serbest meslek makbuzu nasıl düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu düzenlemek için kişinin kendi işini bağımsız olarak yapıyor olması gerekir. Her şeyden önce kişinin bir vergi numarası bulunması gerekir. Fiziki olarak düzenleyecek olanlar matbu makbuzlar satın almalıdır. Yaptığınız iş karşılığında alacağınız tutarı ise makbuzun üzerine yazın. Gerekli boşlukları doldurun ve serbest meslek makbuzunu müşterinize teslim edin.

Yeni gelişen teknolojik çağda ve e-ticarette elektronik serbest meslek makbuzu da düzenlenebilmektedir.

E-ticaretle uğraşan kişiler e-Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir. Bunun yanında e-imzası olan kişiler de e-Serbest meslek makbuzu kesebilir.

Serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir?

Serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir diye düşünenler için hemen cevap verelim. Bu makbuz tahsilatın yapıldığı anda ve günde düzenlenir. Aynı gün düzenlenen makbuz gecikmeksizin müşteriye teslim edilir. Serbest meslek makbuzu esas olarak 2 nüsha halinde düzenlenir. Bir tanesi düzenleyen de kalır. Bir tanesi de müşteriye verilir.

Serbest meslek makbuzunda hangi bilgiler bulunur?

Serbest meslek makbuzunun üzerinde bulunması gereken bazı zorunlu bilgiler vardır. Bu bilgilerin ne olduğu Vergi Usul Kanununda yazmaktadır.

1.Makbuzu veren kişinin;

 • Adı soyadı
 • Unvanı
 • Adresi
 • Vergi dairesi
 • Hesap numarası

2.Müşterinin;

 • Adı soyadı
 • Unvanı
 • Adresi

3.Alınan paranın miktarı

4.Paranın alındığı tarih

5.Makbuzu verenin imzası

Serbest meslek makbuzuna dahil olan vergiler nelerdir?

Serbest meslek erbabı olan kişilerin ödemekle yükümlü olduğu bazı vergiler vardır. Bu vergilerin hangileri olduğu, nasıl ödeneceği gibi bilgileri detaylı olarak online ön muhasebe bürolarından öğrenebilirsiniz.

Biz kısaca bilgi verelim. Serbest meslek erbabı olan kişiler makbuzla birlikte;

 • Stopaj
 • Katma Değer Vergisi

Öderler.

Stopaj gelir vergisidir. Serbest meslek erbabı adına müşterisi vergi dairesine öder. Ödeme muhtasar beyanname ile yapılır. Stopaj brüt tutarın %20’si olarak hesaplanır.

Katma değer vergisini serbest meslek erbabı öder. Ödeme vergi dairesine yapılır. KDV brüt tutarın %18’i olarak hesaplanır.

Serbest meslek makbuzu yüzde hesaplama nasıl yapılır?

Serbest meslek makbuzuna bağlı olarak stopaj ile KDV hesaplanır dedik. Şimdi yüzde oranlarına göre ufak bir hesaplama yapalım.

Müşterinizden 1000 TL’lik tahsilat yapmış olun.

Stopaj için bu tutarın %20’si hesaplanır. Bu da 200 TL olarak bulunur.

Net tutar ise 1000-200=800 TL olarak bulunur.

KDV içinse bu tutarın %18’i hesaplanır. Bu da 180 TL olarak bulunur.

Net tutar olarak ise 800+180=980 TL’lik bir makbuz düzenlenir ve kesilip müşteriye teslim edilir. Hesaplanan bu tutarlar ise müşteriden tahsil edilir.

Son Olarak

Serbest meslek makbuzu, vergi işlemleri, e-ticaret ve e-işlemler, her türlü muhasebe işlemleri için online ön muhasebe bürolarından danışmanlık alabilirsiniz. Danışmanlık yanı sıra müşteri olarak muhasebe işlemlerinizi devredebilirsiniz. Muhasebe işlemlerini yürütmek için artık muhasebeci ve mükellef aynı şehirde ikamet etmek zorunda değildir. Elektronik yollarla tüm işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Siz de elektronik online ön muhasebeye geçebilirsiniz.

Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık