Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

FAPRİKA TEKNOLOJİ E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

ÜRETİCİ VE
YER SAĞLAYICI FİRMA:
ADRES
Faprika Yazılım Teknolojileri Kuy. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Manavkuyu Mah. Alija İzetbegoviç Cad. Lia Rezidans No: 35 B Blok D:1 Bayraklı / İZMİR
VERGİ DAİRESİ BORNOVA
VERGİ NUMARASI 3850611823
E-MAİL info@faprika.com
TELEFON 0850 333 1 523
FAX 0850 333 15 24
SÖZLEŞME TARİHİ
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ŞİRKET / FİRMA ADI
YETKİLİ ADI SOYADI

ADRES
E-MAİL
TELEFON
FAX –
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI / TC NO
KURULUM BİLGİLERİ
ALAN ADI (DOMAİN) Müşteri Belirleyecek

PAKET TÜRÜ

O EKONOMİK            O PLATINIUM       O STANDART

O PROFESYONEL      O ULTİMATE        O ÖZEL PAKET

MÜŞTERİ İSTEKLERİ

ENTEGRASYON TÜRÜ :

ÖDEME SEÇENEĞİ O NAKİT O HAVALE/EFT O KREDİ KARTI

HİZMET / ÜRÜN BEDELİ

⦁ Taraflar ve Ürün Bilgileri

⦁ Sözleşmenin devamında FAPRİKA Teknoloji E-ticaret Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca MÜŞTERi olarak , Üretici ve Yer sağlayıcı Firma FAPRİKA TEKNOLOJİ KUY. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. ise kısaca FAPRİKA olarak anılacaktır.

⦁ Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.
⦁ SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

2.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan FAPRİKA Yazılım Elektronik Ticaret Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez. FAPRİKA paket içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

⦁ KİRALAMA ESASLARI

⦁ FAPRİKA Yazılım E-ticaret Sistemi belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERi hizmeti kiralamadan önce 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERi ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.
⦁ Yazılım kiralama başlangıç tarihi FAPRİKA Yazılım E-ticaret Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi (1) (bir) yıldır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev,iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.
⦁ Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce taraflarından birinin yazılı ihtarı olmaması halinde kiralama
sözleşmesi kendiliğinden 1 (bir) yıl daha uzar (aynı şartlarla yenilenir). Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda FAPRİKA sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder.
⦁ FAPRİKA, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veritabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikler FAPRİKA sisteminden silinir. MÜŞTERi kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.
⦁ MÜŞTERi, FAPRİKA ‘dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun FAPRİKA ‘İn önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere) devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali FAPRİKA’e sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.
⦁ FAPRİKA, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin FAPRİKA kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve

logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak FAPRİKA ve FAPRİKA logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

⦁ GİZLİLİK İLKESİ

⦁ FAPRİKA, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek FAPRİKA gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firmanın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
⦁ Yazılım kiralama hizmeti FAPRİKA’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde FAPRİKA dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FAPRİKA kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendiside hiçbir şekilde alamaz.
⦁ Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgileri kesinlikle FAPRİKA’in sunucuları üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarında, bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. Kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk FAPRİKA’in açık olarak (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) MÜŞTERİ’ye aittir.
⦁ FAPRİKA herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı FAPRİKA yazılım E-Ticaret Sisteminde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. FAPRİKA tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir. 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden FAPRİKA sorumlu değildir. 3D Secure Pos sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan FAPRİKA sorumlu tutulamaz.
⦁ MÜŞTERİ ve FAPRİKA kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
⦁ Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

⦁ MÜCBİR SEBEPLER

⦁ Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsınlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

⦁ HUKUKİ ESASLAR

⦁ İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İ ş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

⦁ Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
⦁ Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
⦁ Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
⦁ Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.
⦁ FAPRİKA yazılım E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FAPRİKA sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, FAPRİKA yazılım E- ticaret sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda FAPRİKA ‘nın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
⦁ MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, FAPRİKA’in herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FAPRİKA tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) İ FAPRİKA’e sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
⦁ Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FAPRİKA’in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
⦁ MÜŞTERİ FAPRİKA yazılım E-ticaret Sistemine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden FAPRİKA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda FAPRİKA siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.
⦁ MÜŞTERİ’nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve FAPRİKA aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) FAPRİKA yazılım E-Ticaret sistemi kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, zehir vasıflı ürünler (tarım ürünleri dahil) ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile FAPRİKA şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine FAPRİKA vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
⦁ Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de FAPRİKA’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.
⦁ MÜŞTERİ FAPRİKA yazılım E-ticaret Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), FAPRİKA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FAPRİKA’de iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
⦁ MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan (teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) FAPRİKA sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle FAPRİKA sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
⦁ FAPRİKA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. FAPRİKA bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

⦁ FAPRİKA, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.
⦁ Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle FAPRİKA tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise FAPRİKA verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

⦁ KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

FAPRİKA yazılım E-ticaret Sistemi kiralama bedeli olarak ilk yıl X TL ödenir. İlk yıldan sonraki yıllarda E- ticaret sistemi için yıllık yenileme ücreti olarak her yıl güncel fiyatın yarısı kadar hizmet uzatma bedeli ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen bir (1) yıllık hizmet uzatma bedelinin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile vade farkı eklenerek taksitli olarak da ödeyebilir. Bunun için MÜŞTERİNİN FAPRİKA ‘e bu sözleşmenin eki olan aşağıdaki kredi kartı ödeme formunu imzalayarak fakslaması gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme süresinin otomatik olarak uzaması halinde FAPRİKA aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

⦁ FAPRİKA TEKNOLOJİ E-TİCARET PAKETİ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK İÇERİĞİ

8.1 İş bu temel paket özellikleri ve içeriklerinin detayları FAPRİKA kurumsal web sitesi olan www.faprika.com web sayfası içerisinde yer almaktadır. MÜŞTERİ FAPRİKA yazılım E-ticaret Paketi temel özelliklerini ve teknik içeriğini, yukarıdaki internet sitesinden incelediğini ve içeriği kabul ettiğini beyan eder.

⦁ PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

9.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise FAPRİKA ek ücreti karşılığında bayisi olduğu ve XML altyapısının entegrasyonunu ücreti mukabil sağlar. İstenilen Tedarikçi firma entegrasyonları için ücret FAPRİKA tarafından belirlenir, belirlenen bedel MÜŞTERİ’ye faturalandırılır.
⦁ MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği Tedarikçi firmanın bayisi olmak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ Tedarikçi firmanın kendisine verdiği bayilik yetkisini belirtir belgeleri FAPRİKA’a sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. faprika entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.
⦁ FAPRİKA, Tedarikçi Firma’nın sağladığı XML üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle ürün entegrasyonu, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, Tedarikçi’nin ve FAPRİKA’İN Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğabilecek sorunlardan FAPRİKA sorumlu değildir.
⦁ FAPRİKA tarafından XML entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, Tedarikçi firma XML altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, XML Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle FAPRİKA Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞTERİ’ye faturalandırır. Tedarikçi firma XML hizmetini durdurursa veya XML hizmetini sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak FAPRİKA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
⦁ MÜŞTERİ kendisine FAPRİKA E-ticaret Sistemi ile 8. Maddede belirtilen seçtiği paket özelliklerinde belirtilen trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FAPRİKA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 2 (İki) USD+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.
⦁ MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimini yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirebilir ancak (MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç) başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları değişiklik başına 100 USD+KDV karşılamakla yükümlüdür.
⦁ MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre, ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir sözleşmeyle ayrıca fiyatlandırılır.

⦁ FAPRİKA, MÜŞTERİ ‘nin istediği ek hizmet, ek özellikler ve sistem geliştirmelerini şirket fiyat politikasına göre belirlenen ücretler karşılığında yapmakla yükümlüdür.

⦁ ONAY VE YÜRÜRLÜK

⦁ Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİNİN FAPRİKA yazılım E-ticaret Sistemi Sözleşmesini doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MÜŞTERİ                                                                                                                                                FAPRİKA
KAŞE / İMZA                                                                                                                                         KAŞE / İMZA

Yukarı Çık