Tümü

İstisna Faturası Nedir? İstisna Kodları Tam Liste

Faprika
E-Ticaret

E-ticaret dünyasında gezinirken, karşınıza çıkan terimler ve prosedürler bazen kafa karıştırıcı olabilir. "İstisna faturası" da bu terimlerden biridir ve önemli bir konsepti ifade eder. İstisna faturası, belirli durumlar ve koşullar altında KDV (Katma Değer Vergisi) uygulanmayan işlemler için düzenlenen özel bir fatura türüdür. Bu, hem işletmeler hem de son kullanıcılar için önemli bir konudur çünkü vergi mükellefiyetleri ve muafiyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, finansal işlemleri daha verimli ve yasalara uygun hale getirir.

Bu blog yazısında, istisna faturalarının ne olduğunu, ne zaman ve neden kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, istisna kodlarının tam listesini sunarak, bu kodların her birinin ne anlama geldiğini ve hangi durumlar için uygun olduğunu açıklayacağız. Amacımız, bu konunun karmaşık görünen yüzeyinin altını kazıyarak, herkesin anlayabileceği kadar basit ve yalın bir dille bilgilendirmek. E-ticaret alanında faaliyet gösteren işletme sahiplerinden, bu süreçlerle doğrudan ilgilenen bireylere kadar geniş bir kitleye hitap eden bu içerik, istisna faturalarıyla ilgili tüm temel bilgileri kapsayıcı bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.

İstisna Faturası Nedir?

E-ticaret dünyasında, işletmeler ve muhasebeciler sıkça "istisna faturası" terimiyle karşılaşır. Peki, bu istisna faturası nedir ve ne zaman kullanılır? Bu sorunun cevabı, vergi mevzuatı ve KDV (Katma Değer Vergisi) uygulamalarıyla yakından ilgilidir. İstisna faturası, belirli ürün veya hizmetlerin satışında KDV uygulanmayan özel bir fatura türüdür. Bu, yasalarca belirlenmiş durumlar için geçerlidir ve bu ürün veya hizmetler için yapılan satışlarda KDV hesaplanmaz ve tahsil edilmez.

Bu tür faturalar, genellikle vergi mevzuatında belirlenen ve KDV'den muaf tutulan belirli ürün ve hizmetlerin satışında kesilir. Örneğin, bazı eğitim ve sağlık hizmetleri, ihracat işlemleri veya yasal olarak belirlenmiş diğer istisnalar bu kapsamdadır. İstisna faturası düzenleyebilmek, hem muhasebecilerin hem de işletme sahiplerinin bu konuda yeterli bilgi sahibi olmasını gerektirir. Aksi takdirde, yanlışlıkla KDV uygulanarak fatura kesilmesi veya KDV'siz fatura düzenlenmesi gereken durumlar yanlış anlaşılabilir.

İstisna faturasının doğru kullanımı, işletmelerin vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlar ve hem satıcı hem de alıcı için vergisel avantajlar sunar. Bu faturalar, muhasebe programlarında ilgili ürün veya hizmet için KDV oranının "0" olarak ayarlanmasıyla kolaylıkla düzenlenebilir. Böylece, istisnai durumlar için kesilen bu faturalar, vergi mevzuatına uygunluğu ve finansal işlemlerin doğruluğunu garanti altına alır.

Kısacası, istisna faturası, belirli koşullar altında KDV'nin uygulanmadığı özel durumlar için kesilen bir fatura türüdür. Bu, vergi mevzuatının bir gereğidir ve doğru bilgi ve uygulama ile işletmeler için önemli bir finansal ve yasal araçtır. İstisna faturalarının doğru düzenlenmesi, işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerinde kritik bir rol oynar ve bu nedenle bu konuda bilinçli olmak büyük önem taşır.

Okumanızı Öneririz; e-Ticarette Fatura Nasıl Kesilir?

vpn_key Anahtar Düşünce

İstisna faturaları, işletmelerin vergisel yükümlülüklerini asgariye indirirken, küresel pazarda rekabet güçlerini maksimize eden stratejik bir araçtır.

İstisna Faturası Neden Kesilir?

Biraz karmaşık gibi görünse de, istisna faturası aslında işletmelerin hayatını kolaylaştıran bir uygulama. Peki, bu istisna faturası neden kesilir? İşin içine girdiğimizde, aslında çok mantıklı sebepleri olduğunu görüyoruz. Özellikle KDV (Katma Değer Vergisi) muafiyeti söz konusu olduğunda, bu faturaların önemi daha da artıyor.

İhracat ve KDV Muafiyeti

En yaygın neden, ihracat işlemleridir. Ürünlerin yurt dışına satılması durumunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, bu satışlardan KDV alınmaz. Yani, bir üretici ya da işletme, ürününü başka bir ülkeye satıyorsa, bu satışta KDV uygulanmaz. Bu durumda, üreticiler, KDV'siz fatura keserler. Burada önemli olan, ihracat yapılan ürünler için KDV'nin sıfır olarak belirlenmesidir.

KDV'nin İadesi

İhracat yapan işletmeler, alınmayan KDV tutarını, devletten iade alabilmek için başvuruda bulunabilir. Bu sistem sayesinde, ihracatçılar, vergisel bir yük altına girmeden, ürünlerini yurt dışına satabilirler. Bu, ülkemizin ihracatını teşvik eden önemli bir uygulamadır.

İstisna Kodları ve Fatura Düzeni

KDV tutarı, faturalarda bulunması gereken zorunlu bir bilgidir. Ancak, KDV'siz satışlar söz konusu olduğunda, faturaya istisna kodu girilerek, bu faturalar istisna faturası haline getirilir. Yani, herhangi bir KDV uygulanmayacaksa, bu durum faturada belirtilir ve uygun istisna kodu kullanılır.

İstisna Faturasının Kapsamı

İstisna faturası sadece ihracat işlemleriyle sınırlı değildir. Birçok farklı durumda, KDV'siz satış yapmak mümkündür. Örneğin:

 • Yatırımlar ve teşvikler kapsamında yapılan satışlar,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Diplomatik muafiyetler,
 • İthal edilen bazı ürünler,
 • Sosyal ve askeri amaçlar için yapılan satışlar.

Bu çeşitlilik, istisna faturalarının farklı sektörlerde ve durumlarda nasıl önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Sonuç

İstisna faturası, vergi mevzuatımızda yer alan önemli bir düzenlemedir. İhracat başta olmak üzere, belirli durumlarda KDV muafiyeti sağlar. Bu, hem işletmelerin rekabet gücünü artırır hem de yurt dışına satış yapmayı teşvik eder. KDV'siz satış yapılabilen durumları ve bu satışlar için nasıl fatura kesileceğini bilmek, işletmeler için büyük önem taşır. İstisna faturası, bu sürecin doğru işlemesini sağlayan kilit bir araçtır.

Okumanızı Öneririz; Vergi Dilimleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

lightbulb İpucu: İstisna Faturaları ile Vergi Yükünü Optimize Edin

Vergi mevzuatını doğru anlamak ve istisna faturalarını etkin bir şekilde kullanmak, işletmenizin vergi yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Özellikle ihracat yaparak global pazarlara açılmak isteyen işletmeler için istisna faturaları, vergisel avantajlar sunar. Bu fırsattan yararlanarak, işletmenizin karlılığını artırın ve uluslararası rekabette bir adım öne çıkın.

İstisna Faturası Nasıl Kesilir?

E-ticaret ve iş dünyasında, "istisna faturası nasıl kesilir?" sorusu, özellikle vergi mevzuatına uyum sağlamak isteyen muhasebeciler ve işletme sahipleri için oldukça önemlidir. İstisna faturası, belirli durumlarda KDV (Katma Değer Vergisi) uygulanmayan satışlar için düzenlenen özel bir fatura türüdür. Bu süreci doğru bir şekilde yürütmek, hem mevzuata uyumu hem de mali işlemlerin doğruluğunu sağlar. İşte adım adım istisna fatura kesme işlemi:

Adım 1: E-Fatura veya E-Arşiv Ekranına Giriş

 • İlk olarak, fatura kesmek için kullanılan muhasebe programında e-fatura ya da e-arşiv ekranına girilir. Bu, faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve gönderilmesi için gereklidir.

Adım 2: Fatura Tipinin Seçilmesi

 • İşlem yapılacak ekran açıldıktan sonra, fatura tipi olarak "istisna" seçilir. Bu, işlemde bulunulan ürün veya hizmetin KDV'den muaf tutulduğunu belirtir.

Adım 3: İstisna Kodunun Belirlenmesi

 • Kesilecek fatura için ilgili ürünün ya da hizmetin özgün istisna kodu bulunur ve bu kod, fatura üzerinde belirtilir. Her ürün veya hizmetin kendine özgü bir istisna kodu vardır.

Adım 4: Birden Fazla Ürün için KDV’siz Fatura Kesimi

 • Eğer birden fazla ürün için KDV’siz fatura kesilecekse ve bu ürünlerin istisna kodları birbirinden farklıysa, genellikle "350 – Diğerleri" kodu seçilerek, faturada genel bir KDV muafiyeti belirtilir.

Adım 5: İstisna Olmayan Durumlar

 • Aslında KDV'si sıfır olmayan ancak özel durumlar nedeniyle KDV'siz fatura kesilmesi gereken ürünler için "istisna olmayan diğer" kodu seçilir. Bu, nadiren karşılaşılan bir durumdur ve özel sebeplerle KDV'siz satış yapılmasını gerektirebilir.

Adım 6: Açıklama Bölümünün Doldurulması

 • İstisna fatura keserken, bazen "İstisna fatura açıklaması boş bırakılamaz" uyarısı alınabilir. Bu durumda, faturanın açıklama kısmına ve KDV muafiyeti sebebi alanına, kesilen ürünün istisna kodu ve detaylı açıklaması eklenmelidir.

Adım 7: Faturanın Gönderilmesi

 • Kesilen istisna fatura, muhasebe programı üzerinden doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) portalına elektronik olarak gönderilir. Bu işlem, faturanın yasal olarak geçerli olmasını sağlar.

İstisna fatura kesimi, vergi mevzuatına uygun olarak KDV'den muaf işlemleri kayıt altına almak için önemlidir. Bu süreç, özellikle yeni başlayanlar için karmaşık görünebilir, ancak yukarıdaki adımları takip ederek doğru ve yasalara uygun bir şekilde istisna fatura kesimi yapılabilir.

Okumanızı Öneririz; Şirket Kurmadan E-Ticaret Yapılır mı?

lightbulb İpucu: Doğru İstisna Kodlarını Kullanarak Hatalardan Kaçının

Her bir istisna faturası, belirli bir ürün veya hizmet için özel bir kod gerektirir. Bu kodlar, faturalarınızın vergi dairesi tarafından doğru bir şekilde işlenmesini sağlar. Yanlış kod kullanımı, gereksiz vergi yükümlülükleri veya iade taleplerinde aksamalara yol açabilir. İşletmenizin muhasebe süreçlerini sorunsuz hale getirmek için doğru istisna kodlarını kullanmaya özen gösterin. Bu sayede, hem zaman hem de maliyetten tasarruf ederken, işlemlerinizi yasalara uygun bir şekilde yürütebilirsiniz.

İstisna Kodları Tam Liste

İstisna kodları, KDV'den muaf tutulan ürün ve hizmetlerin belirlenmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Bu kodlar, muhasebecilerin ve işletme sahiplerinin, istisna faturalarını doğru bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur. İşte istisna kodlarının tam listesi:

KDV İstisna Kodları

KDV İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna20117/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler100
İstisna20217/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler100
İstisna20417/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları100
İstisna20517/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri100
İstisna20617/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri100
İstisna20717/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri100
İstisna20817/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri100
İstisna20917/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler100
İstisna21117/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri100
İstisna21217/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler100
İstisna21317/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı100
İstisna21417/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri100
İstisna21517/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri100
İstisna21617/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri100
İstisna21717/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri100
İstisna21817/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler100
İstisna21917/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri100
İstisna22017/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları100
İstisna221Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti100
İstisna223Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler100
İstisna225Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler100
İstisna22617/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri100
İstisna22717/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna22817/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler100
İstisna22917/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri100
İstisna23017/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi100
İstisna23117/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi100
İstisna23217/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri100
İstisna23417/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi100
İstisna23516/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi100
İstisna23619/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)100
İstisna23717/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim100
İstisna23817/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri100
İstisna23917/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri100
İstisna24017/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı100
İstisna24217/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri100
İstisna250Diğerleri100
İstisna30111/1-a Mal İhracatı100
İstisna30211/1-a Hizmet İhracatı100
İstisna30311/1-a Roaming Hizmetleri100
İstisna30413/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları100
İstisna30513/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler100
İstisna30613/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna30713/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme,Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]100
İstisna30813/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi100
İstisna30913/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi100
İstisna31013/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler100
İstisna31114/1 Uluslararası Taşımacılık100
İstisna31215/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna31315/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İstisna31419/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar100
İstisna31514/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri100
İstisna31611/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler100
İstisna31717/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin AraçGereç ve Bilgisayar Programları100
İstisna318Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İstisna31913/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri100
İstisna320Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi"ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler100

KDV İstisna Kodları
KDV İstisna Kodları
FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna321Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları100
İstisna32211/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)100
İstisna32313/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi100
İstisna32413/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri100
İstisna32513/ı Yem Teslimleri100
İstisna32613/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi100
İstisna32713/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi100
İstisna33113/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna100
İstisna332KDV Gecici 39. Mad. İmalat Sanayisinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde istisna100
İstisna335Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri100
İstisna338İmalatçıların Mal İhracatı100
İstisna339İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İstisna350Diğer100
Satış351KDV - İstisna Olmayan Diğer100
İade20117/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler100
İade20217/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler100
İade20417/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının YapacaklarıBağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları100
İade20517/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri100
İade20617/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri100
İade20717/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri100
İade20817/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri100
İade20917/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler100
İade21117/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu teslimleri100
İade21217/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler100
İade21317/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı100
İade21417/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri100
İade21517/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri100
İade21617/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri100
İade21717/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri100
İade21817/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış Yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler100
İade21917/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri100
İade22017/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları100
İade221Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti100
İade223Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler100
İade225Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler100
İade22617/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri100
İade22717/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade22817/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler100
İade22917/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri100
İade23017/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kiymetli Taşlarin Teslimi100
İade23117/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağit, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi100
İade23217/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri100
İade23417/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi100
İade23516/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığiı Malların Teslimi100
İade23619/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)100
İade23717/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim100
İade23817/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri100
İade23917/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri100
İade24017/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı100
İade24217/4-ö md. Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri100
İade250Diğerleri100

KDV İstisna Kodları
KDV İstisna Kodları
FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İade30111/1-a Mal İhracatı100
İade30211/1-a Hizmet İhracatı100
İade30311/1-a Roaming Hizmetleri100
İade30413/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları100
İade30513/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler100
İade30613/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade30713/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme,Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)]100
İade30813/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi100
İade30913/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi100
İade31013/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler100
İade31114/1 Uluslararası Taşımacılık100
İade31215/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade31315/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler100
İade31419/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar100
İade31514/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Romorklara Yapılan Motorin Teslimleri100
İade31611/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler100
İade31717/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin AraçGereç ve Bilgisayar Programları100
İade318Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler100
İade31913/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri100
İade320Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimi"ne Yapılacak Teslim ve Hizmetler100
İade321Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları100
İade32211/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)100
İade32313/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi100
İade32413/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri100
İade32513/ı Yem Teslimleri100
İade32613/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi100
İade32713/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi100
İade33113/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna100
İade332KDV Gecici 39. Mad. İmalat Sanayisinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde istisna100
İade335Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri100
İade338İmalatçıların Mal İhracatı100
İade350Diğerleri100
İade351KDV - İstisna Olmayan Diğer100
İade7013065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İade702DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar100
İade803Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar100
İade804Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlar100
İade805Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithali100
İade806Tütün mamülleri ve bazı alkollü içkiler100
İade807Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınlar100
İade808Külçe gümüş ve gümüşten mamül eşya teslimleri100
İade809Belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışı100
İade810Telefon kartı ve jeton satışları100
İade811Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından araç plakaları ile sürücü kurslarında kullanılan bir kısım evrakın basımı100
İade812İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimi100
İhraç Kayıtlı7013065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İhraç Kayıtlı702DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar100
İstisna30111/1-a Mal İhracatı100
İstisna338İmalatçıların Mal İhracatı100

ÖTV İstisna Kodları

ÖTV İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
İstisna101İhracat İstisnası100
İstisna102Diplomatik İstisna100
İstisna103Askeri Amaçlı İstisna100
İstisna104Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler100
İstisna105Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna100
İstisna106Diğer İstisnalar100
İstisna1077/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler100
İstisna108Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler100
Satış151ÖTV - İstisna Olmayan Diğer100
İade101İhracat İstisnası100
İade102Diplomatik İstisna100
İade103Askeri Amaçlı İstisna100
İade104Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler100
İade105Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna100
İade106Diğer İstisnalar100
İade1077/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler100
İade108Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler100
İade151ÖTV - İstisna Olmayan Diğer100
İade7034760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100
İhraç Kayıtlı7034760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış100

Tevkifat İstisna Kodları

Tevkifat İstisna Kodları

FATURA TÜRÜ KOD MUAFİYET ADI MUAFİYET ORANI
Tevkifat601Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri40
Tevkifat602Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler90
Tevkifat603Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri70
Tevkifat604Yemek Servis Hizmeti50
Tevkifat605Organizasyon Hizmeti50
Tevkifat606İşgücü Temin Hizmetleri90
Tevkifat607Özel Güvenlik Hizmeti90
Tevkifat608Yapı Denetim Hizmetleri90
Tevkifat609Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri70
Tevkifat610Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri90
Tevkifat611Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler90
Tevkifat612Temizlik Hizmeti90
Tevkifat613Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri90
Tevkifat614Servis Taşımacılığı Hizmeti50
Tevkifat615Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri70
Tevkifat616Diğer Hizmetler50
Tevkifat617Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri70
Tevkifat618Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi70
Tevkifat619Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi70
Tevkifat620İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi70
Tevkifat621Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammade Teslimi90
Tevkifat622Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapagı İle Ham Post ve Deri Teslimleri90
Tevkifat623Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi50
Tevkifat624Yük Taşımacılığı Hizmeti20
Tevkifat625Ticari Reklam Hizmetleri30
Tevkifat626Diğer Teslimler20
Tevkifat627Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi40
Tevkifat801Yapım İşleri ile Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri100
Tevkifat802Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler100
Tevkifat803Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri100
Tevkifat804Yemek Servis Hizmeti100
Tevkifat805Organizasyon Hizmeti100
Tevkifat806İşgücü Temin Hizmetleri100
Tevkifat807Özel Güvenlik Hizmeti100
Tevkifat808Yapı Denetim Hizmetleri100
Tevkifat809Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri100
Tevkifat810Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri100
Tevkifat811Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler100
Tevkifat812Temizlik Hizmeti100
Tevkifat813Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri100
Tevkifat814Servis Taşımacılığı Hizmeti100
Tevkifat815Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri100
Tevkifat816Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri100
Tevkifat817Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi100
Tevkifat818Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi100
Tevkifat819İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi100
Tevkifat820Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammade Teslimi100
Tevkifat821Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapagı İle Ham Post ve Deri Teslimleri100
Tevkifat822Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi100
Tevkifat823Yük Taşımacılığı Hizmeti100
Tevkifat824Ticari Reklam Hizmetleri100
Tevkifat825Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi100

Okumanızı Öneririz; Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Nasıl Sorgulanır?

İstisna faturaları ve bu faturalarda kullanılan istisna kodları, KDV muafiyeti uygulamalarında temel bir rol oynar. Bu rehber, muhasebecilerin ve işletme sahiplerinin, vergi mevzuatına uygun fatura düzenlemelerine yardımcı olacak bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. İstisna faturalarının doğru şekilde anlaşılması ve uygulanması, hem vergisel yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar hem de işletmelerin finansal işlemlerinde şeffaflığı ve düzeni korur.

Bu bilgilerin işletmenizin vergi planlaması ve muhasebe süreçlerine değerli katkılarda bulunacağını umuyoruz. İstisna kodlarının tam listesi ile işlemlerinizi kolaylıkla yönetebilir, KDV muafiyetlerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

help_outline

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 • 1. İstisna Faturası Nedir?

  İstisna faturası, belirli ürün veya hizmetlerin satışında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmayan özel bir fatura türüdür. Bu faturalar, vergi mevzuatı tarafından belirlenen durumlar için düzenlenir ve KDV muafiyeti sağlar.

 • 2. İstisna Kodları Nelerdir?

  İstisna kodları, KDV'den muaf ürün veya hizmetlerin sınıflandırılması için kullanılan özel kodlardır. Her bir kod, belirli bir muafiyet türünü temsil eder ve muhasebecilerin istisna faturalarını doğru bir şekilde düzenlemesine yardımcı olur.

 • 3. İstisna Faturası Ne Zaman Kesilir?

  İstisna faturaları, ihracat işlemleri, bazı eğitim ve sağlık hizmetleri, teşvik belgeli yatırımlar gibi KDV'den muaf tutulan ürün veya hizmetlerin satışında kesilir.

 • 4. İstisna Faturası Nasıl Kesilir?

  İstisna faturası kesimi, muhasebe programları üzerinden e-fatura ya da e-arşiv sistemi kullanılarak yapılır. İlgili ürün veya hizmet için uygun istisna kodu seçilir ve fatura detaylarına eklenir.

 • 5. İstisna Faturasının Avantajları Nelerdir?

  İstisna faturaları, işletmelerin vergisel yükümlülüklerini doğru bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. KDV muafiyeti, işletmelere mali avantajlar sağlar ve yurt dışı satışlarını teşvik eder.

 • 6. İstisna Faturasında Hangi Bilgiler Bulunur?

  İstisna faturasında, satılan ürün veya hizmetin detayları, istisna kodu, alıcı ve satıcı bilgileri gibi temel fatura bilgileri bulunur. Ayrıca, KDV'nin sıfır olduğunu belirten bir açıklama yer alır.

 • 7. İstisna Kodları Nereden Bulunur?

  İstisna kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi web sitesinde ve muhasebe yazılımlarının güncel listelerinde bulunabilir. Bu kodlar, düzenli olarak güncellenir ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak yenilenir.

Faprika eTicaret Sistemi

İlginizi Çekebilecek Yazılar
Diğer Yazılar

Mesaj atın arayalım!

Bize bir e-posta atın ve projeniz hakkında bilgi verin ya da sadece merhaba deyin!
En kısa sürede size geri döneceğiz.
Ar-Ge Merkezi
YTÜ İkitelli Teknopark,İç Kapı No: 1/Z,Başakşehir – İstanbul
Telefon: +90 850 333 1 523
E-Posta: info@faprika.com
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Yukarı Çık